dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska, prof. UŁ
Katedra Badań Kulturowych

📧

Zainteresowania naukoweCVKsiążkiArtykuły (wybór)Teksty w tomach zbiorowych (wybór)PrzekładyRecenzjeProjektyInna działalnośćWykłady gościnne, projekty, wyróżnienia
 • sztuka modernizmu i awangardy w Europie i USA,
 • migracje artystyczne,
 • historiografia artystyczna,
 • dzieje krytyki artystycznej,
 • estetyka filozoficzna i teoria sztuki XVIII-XX w.,
 • nowoczesne i ponowoczesne koncepcje podmiotowości i doświadczenia,
 • relacje estetyki i polityki,
 • teoria i historia fotografii,
 • filozofia i antropologia obrazu,
 • badania kultury wizualnej.
 • 2000 – ukończone studia magisterskie w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2004 – tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, uzyskany na podstawie pracy: Problem racjonalności sztuki w praktyce artystycznej i dyskursie teoretycznym późnego modernizmu i postmodernizmu (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński)
 • 2013 (styczeń–czerwiec) – staż naukowo-badawczy i dydaktyczny jako Assistant Visiting Professor i Christian Endeavour Fellow na University of Chicago
 • 2015 (wrzesień-listopad) – staż badawczy w Institut National d’Histoire de l’Art w Paryżu –stypendium rządu francuskiego w ramach programu „Histoire de l’art contemporain” (projekt: La vie des formes. La reproduction technique et les discours visuelles d’art moderne et de l’histoire de l’art 1910-1939)
 • 2019 – stopień doktora habilitowanego w zakresie „nauk o sztuce” przyznany przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autorskie

 • Obraz zwielokrotniony. Reprodukcja fotograficzna i wizualne narracje sztuki awangardowej 1910–1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
 • Polityka doświadczenia. Clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2017.
 • Puste miejsce po krytyce. Modernizm i materialistyczna rewizja autonomii sztuki, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2014.

Redakcje

 • Organiczność i awangarda – dział tematyczny w „Konteksty: Polska Sztuka Ludowa” 2019, R. LXXII, nr 4 (327), s. 115–185.
 • Wasyl Kandyński, Punkt i linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, przeł. S. Fijałkowski, Łódź, Wydawnictwo Officyna 2019 [Posłowie: Chaosmos, czyli o gramatyce i fizjonomice form].
 • Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy, red. T. Majewski, W. Marzec, A. Rejniak-Majewska, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014.
 • Natura, czyli plastyczność. Mikrofotografia i sztuka abstrakcyjna, „Konteksty: Polska Sztuka Ludowa” 2019 R. LXXII, nr 4 (327), s. 148–155.
 • Poręczne obrazy, wymowne przedmioty. Retoryka rzeczowości w „L’Esprit Nouveau” Ozenfanta i Le Corbusiera, „Artium Quaestiones” 2018, vol. XXIX, s. 91–119. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/aq/article/view/18794/18510
 • Wizualne archeologie nowoczesności: Walter Benjamin i Sigfried Giedion, Filo-Sofija. Czasopismo Komisji Filozofii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego” 2017, R. XVII Nr 3(38), s. 149–156. http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/view/1133
 • Idiomy uniwersalizmu i imiona własne. Frank Stella a amerykański formalizm, „Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2017, nr 4, s. 55–70. http://rcin.org.pl/Content/66317/WA248_85924_P-I-2524_rejniak-idiomy_o.pdf
 • “Nothing is missing”. Heteroglozje video, „Kwartalnik Filmowy”, nr 80, 2012, s. 192–202 (współautorstwo Tomasz Majewski)
 • Dzieło utopijne, historia odczarowana? O ‚Nieznanym arcydziele’ Hansa Beltinga, “Teksty Drugie”, nr 6(96), 2005, s. 177–191.
 •  Przestrzeń, ciało i znaczenie w sztuce minimalistycznej, „Przegląd Filozoficzny”, vol. 15, nr 3(59), 2006, s. 169–185.
 • „Zakodowanie sztuki przeciwko trafnej komunikatywności”. Wiersze i manifesty Andrzeja Partuma, [w:] (Dy)fuzje. Związki literatury i sztuki w Polsce po 1945 roku, red. M. Lachman, P. Polit, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019.
 • Awangarda na czas „odwilży” – wystawa Précurseurs de l’art abstrait en Pologne, [w:] Awangarda i państwo, red. D. Monkiewicz, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2018, s. 249–256.
 • Education of the Senses in the Age of Technology – György Kepes and László Moholy-Nagy, [w:] Machine for Communicating. Around the Avant-Garde Idea of New Typography, red. P. Kurc-Maj, D. Muzyczuk, Łódź 2015, s.145–192.
 • The Politics of Formalism: Purity, Objectivity, and the Question of Self, [w:] EUtROPEs. The Paradox of European Empire, red.. John Boyer, Berthold Molden, Chicago: University of Chicago Press, 2014, s. 440–459.
 • Anne Friedberg, Wirtualne okno. Od Albertiego do Microsoftu (współtłumaczenie z Michałem Pabisiem-Orzeszyną), Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.
 • Martin Jay, Pieśni doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat, Universitas, Kraków 2008.
 • Ewa Plonowska-Ziarek, Od śmierci podmiotu do historii narodzin – Foucault, Arendt, Silverman, [w:] Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość, red. R. Sendyka, T. Sapota, R. Nycz, Wyd. IBL, Warszawa 2016.
 • Krzysztof Ziarek, U siebie, nie u siebie – przynależności Heideggera, [w:] Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość, red. R. Sendyka, R. Nycz, Wyd. IBL,Warszawa 2016.
 • Mark Seltzer, Kultura rany, [w:] Antologia studiów nad traumą, red. T. Łysak, Universitas, Kraków 2015, s. 313–358.
 • Ruth Leys, Freud i trauma, [w:] Antologia studiów nad traumą, red. T. Łysak, Universitas, Kraków 2015, s. 110–137.
 • Michael Weingrad, Instytut Badań Społecznych i Kolegium Socjologii, [w:] Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy, red. T. Majewski, W. Marzec, A. Rejniak-Majewska, NCK, Warszawa 2014, s. 59–98
 • Ann Laura Stoler, Rozkład pozostaje. Od ruin do rujnacji, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” 2013, nr 4.  http://widok.hmfactory.com/index.php/one/article/view/125/199
 • Michel Foucault, Inne przestrzenie, „Teksty Drugie”, nr 6, 2005, s. 117–125. https://www.academia.edu/5203815/Michel_Foucault_Inne_przestrzenie_Teksty_Drugie_nr_6_2005
 • Udział w projekcie Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, przygotowanego w ramach grantu NCN (NCN 2011/01/B/HS3/01726, autorstwo haseł encyklopedcznych: „Obraz” (współautor: Tomasz Majewski), „Wyobraźnia”, „Powidok” [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. Madgalena Saryusz-Wolska, Robert Traba, Warszawa 2013.
 • Od 2015 sekretarz naukowy pisma Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Philsophica: Ethica – Aesthetica – Practica (ISSN 0208-6107, e-ISSN 2353-9631).http://folia-eap.uni.lodz.pl

Wykłady gościnne

 • Przestrzeń umarła niech żyje przestrzeń! Nieeuklidesowa psychologia formy rzeźbiarskiej, [wykład towarzyszący wystawie „Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy”], Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, 13 listopada 2019.
 • Architektonika utopii i przestrzeń gry [wykład w cyklu Sztuka i Filozofia, towarzyszący wystawie Krzysztofa Wodiczki i Jarosława Kozakiewicza „Rozbrojenie kultury”], Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa, 23 listopada 2016
 • Migracje i sztuka globalna – w stronę translokalnej wizji nowoczesności.  Warsztaty Architektoniczne OSSA (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury) „TRANS-PORT FORM”, Gdynia, 19 lipca 2016.

Wyróżnienia

 • 2018 – nagroda Rektora UŁ I-go stopnia za książkę Polityka doświadczenia. Clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki, Wyd. UMK, Toruń 2017