Zajmujemy się prowadzeniem i inicjowaniem badań z zakresu polskiej animacji filmowej. Dostrzegając potencjał tkwiący w badaniach tego pola, realizujemy działania i projekty – naukowe i popularyzacyjne – poświęcone animacji filmowej. Od początku 2021 roku bierzemy udział w pracach związanych z realizacją międzynarodowego projektu naukowego poświęconego porównaniu pól polskiej i czeskiej animacji filmowej. Zadania obejmują wypracowanie wspólnej metodologii, opracowanie scenariuszy wywiadów i przeprowadzenie rozmów, prace i kwerendy archiwalne. Działania Grupy Badawczej Polska Animacja to także mentoring osób zainteresowanych pisaniem artykułów naukowych, prac licencjackich oraz magisterskich o polskiej animacji. Wspieramy także przygotowywanie wystąpień konferencyjnych i wniosków na badania naukowe.

Działania członków i członkiń Grupy Badawczej Polska Animacja:

PROJEKTY

– realizacja projektu naukowego „Studia animacji filmowej w Gottwaldovie i Łodzi (1945/47-1990) – porównawcza biografia zbiorowa”, realizowanego w ramach programu CEUS-UNISONO (2021-2023) przez prof. Pavla Skopala z Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz dr Ewę Ciszewską z Uniwersytetu Łódzkiego;

– realizacja przez Oliwię Nadarzycką projektu pt. „Przemiany produkcji filmowej w Studiu Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi w latach 1960-1968” w ramach Studenckich Grantów Badawczych Uniwersytetu Łódzkiego;

– realizacja przez Szymona Szula projektu pt. „Kariera artystyczna Stanisława Lenartowicza w kontekście warunków funkcjonowania Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi” w ramach Studenckich Grantów Badawczych Uniwersytetu Łódzkiego;

WYDARZENIA NAUKOWE

– organizacja konferencji naukowej „ANIMOWANE, nieANONIMOWE. Konferencja O! Polskiej Animacji” 13-14 września 2021, Uniwersytet Łódzki, ONLINE; (w komitecie organizacyjnym: Oliwia Nadarzycka, Szymon Szul; w komitecie naukowym: Ewa Ciszewska);

Ewa Ciszewska, Pavel Skopal: Researching on Animation Film Studios in State Socialism  Using Social Network Analysis to compare Se-ma-for and Gottwaldov, wystąpienie na konferencji Studies in Eastern European Cinemas Conference 2021, 28 maja 2021;

PUBLIKACJE

Oliwia Nadarzycka, Rozwój produkcji filmowej w Studiu Małych Form Filmowych Se-Ma-For w latach 1960-1968 – praca magisterska przygotowywana w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej pod opieką prof. dr hab. Piotra Sitarskiego.

Ewa Ciszewska, Modalities of Independent Animation in State-Socialist Countries for the Example of Poland, wpis na blogu „animationstudies 2.0” https://blog.animationstudies.org/?p=4058 (data dostępu: 24.05.2021).

Oliwia Nadarzycka, A Brief History of Polish Animation Festivals (1957-2005)wpis na blogu animationstudies 2.0 https://blog.animationstudies.org/?p=4115 (data dostępu: 26.05.2021). 

 

Kierowniczką naukową grupy jest dr Ewa Ciszewska – ewa.ciszewska@uni.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane włączeniem się w działania grupy.

 

Poniżej zamieszczamy biogramy aktualnych członków i członkiń grupy

dr Ewa Ciszewska – kierowniczka Grupy Badawczej Polska Animacja. Adiunkt w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się historią Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For i zarządzania dziedzictwem kulturowym w zakresie animacji. W 2020 r. artykuł Ewy Ciszewskiej Who Benefits from the Past? The Process of Cultural Heritage Management in the Field of Animation in Poland (The Case of the Se-Ma-For Film Studio in Łódź) opublikowany w „animation. an interdisciplinary journal” otrzymał Wyróżnienie Honorowe w Konkursie SCMS Central/East/South Cinemas Outstanding Essay Award. W projekcie CEUS-UNISONO odpowiada za koordynację projektu, w tym współpracę z partnerem czeskim, koordynację prac zespołu badawczego i rozwiązania merytoryczne oraz koncepcyjne.

dr Michał Pabiś-Orzeszyna – adiunkt w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych. W latach 2016-2019 kierownik Działu Edukacji Filmowej w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. W 2018 roku kierownik projektu „Kompleksowy program Narodowego Centrum Kultury Filmowej w zakresie upowszechniania wiedzy o kinie”, a w jego ramach koordynator badań kompetencji filmowych uczniów łódzkich szkół. Od 2019 zaangażowany w badania kultury produkcji i recepcji utworów VR/AR (w ramach Laboratorium Narracji Wizualnych przy Szkole Filmowej w Łodzi). Od 2016 członek komitetu sterującego European Network for Cinema and Media Studies (www.necs.org). Od 2020 członek komisji konkursowej Łódzkiego Funduszu Filmowego. Od 2021 roku członek rady doradczej projektu „Sustainable Film Production in the Netherlands” (finansowanego przez Netherlands Film Fund). Ostatnia publikacja to książka Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych (2020).

Joanna Banaszczyk – studentka II roku filmoznawstwa i mediów audiowizualnych na Uniwersytecie Łódzkim. Interesuje się produkcją filmową i telewizyjną od strony praktycznej, a także badaniami związanymi z kulturą produkcji.

Kinga Redlińska – absolwentka kulturoznawstwa (spec. filmoznawstwo) oraz międzynarodowych studiów kulturowych (spec. media i zarządzanie kulturą) na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła program „Fabuła” i „Malarstwo w filmach Andrzeja Wajdy” Akademii Polskiego Filmu. Jest redaktorką portalu filmowego „OldCamera.pl – Wszystko o starym kinie” oraz współautorką książki Twarze i maski. Ostatni wielcy kochankowie kina (2021) pod redakcją dr Agnieszki Czarkowskiej-Krupy. W 2017/2018 r. pracowała jako przewodnik po Se-ma-for Muzeum Animacji, a w 2019 r. jako prowadząca warsztaty animacji poklatkowej i konstruowania XIX-wiecznych zabawek optycznych w Momakinie. Obecnie związana z Biblioteką Miejską w Łodzi.

Martyna Gonciarz – studentka II roku filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Członkini Koła Naukowego Filmoznawców UŁ, w którym w ramach projektu „Koło Kina” prowadzi podcast o kinematografii czechosłowackiej zatytułowany „Owoce rajskich filmów spożywamy”. Interesuje się kulturą produkcji filmowej, filmem animowanym i kinem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W projekcie CEUS-UNISONO będzie rozwijać kwestię dystrybucji polskiej animacji.

Monika Rawska – kulturoznawczyni, filmoznawczyni, doktorantka w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Publikowała na łamach „Panoptikum”, „Dialogu”, „małej kultury współczesnej” i „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series”. Jej główne zainteresowania badawcze to szeroko pojęta kultura popularna (od polskiej literatury obiegu brukowego z przełomu XIX i XX wieku po programy reality), nowe kino gatunków oraz reprezentacje przestrzeni miejskich w filmie. Zajmuje się również projektowaniem i składem publikacji książkowych. Z upodobaniem w ramach swoich działań w projektach badawczych wykonuje wszystko, co żmudne i nudne: skanuje, OCR-uje, uzupełnia bazy danych oraz numeruje kartki w archiwach.

Oliwa Nadarzycka – studentka II stopnia studiów filmoznawczych na Uniwersytecie Łódzkim. Entuzjastka kina dokumentalnego i animowanego. Przewodnicząca Koła Naukowego Filmoznawców UŁ, redaktorka strony internetowej, opiekun oraz prowadząca warsztaty poświęcone budowie i działaniu zabawek optycznych (2017-2019). W 2019 roku dziennikarka redakcji Ińskie Point podczas 46. Ińskiego Lata Filmowego, członkini studenckiego jury 9. edycji Międzynarodowego Festiwalu Animacji StopTrik (2019) oraz członek studenckiego jury 2. edycji Rising of Lusitania (2020). W magazynie „Kalejdoskop” opublikowała wywiad z Piotrem Kardasem na temat Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA w czasie pandemii (2020). W animacji najbardziej interesuje ją wszystko to, czego nie widać na ekranie – proces produkcji i stojący za tym ludzie oraz instytucje. Jednak głównie zaciekawiona jest realizacją filmów żywego planu w studiach animacji. Festival i production studies to jej ulubione obszary badań współczesnego filmoznawstwa.

Szymon Szul – student II stopnia studiów filmoznawczych na Uniwersytecie Łódzkim. Członek Koła Naukowego Filmoznawców UŁ. Zakres jego zainteresowań badawczych obejmuje twórczość filmową Stanisława Lenartowicza (animatora). W czasie wolnym poświęca się działaniom o charakterze artystycznym – opracowuje narracje lokacyjne. Referent na „Electronic Literature Organization Conference 2020’ oraz konferencji naukowej „Książka bez Granic” (2021). Publikował na łamach „The Writing’s Platform” (2021). W projekcie CEUS-UNISONO poświęca się zagadnieniom z pogranicza oficjalnej produkcji filmowej – śledzi obieg marginaliów filmowych w ośrodkach animacji i analizuje sposób ich (ponownego) wykorzystania.

 

Teofila Włodarczyk – absolwentka kulturoznawstwa (spec. filmoznawstwo i promocja sztuki) na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie studentka etnologii i antropologii kulturowej również na tej samej uczelni. Jej głównymi zainteresowaniami badawczymi są szeroko pojęta kultura żydowska, konstytuowanie tożsamości, mechanizmy pamięci, mikrohistorie. Zajmują ją także tematy związane ze zmianami klimatycznymi, gospodarką cyrkularną, przemianami społeczno-politycznymi. W projekcie CEUS-UNISONO będzie rozwijać kwestię miejsca i  sytuacji kobiet w strukturach filmowych.

Tomasz Poborca – student filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, absolwent logistyki na Politechnice Łódzkiej, członek Koła Naukowego Filmoznawców UŁ, autor tekstów krytycznych na portalu „Pełna Sala”, prowadzący bloga „Sorry, takie mamy kino” i koordynator projektu „Koło Kina” – studenckiego podcastu, w ramach którego prowadzi audycję poświęconą twórczości Jean-Luca Godarda. Członek Jury Młodych podczas 18. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest i członek Jury Społecznego podczas 15. edycji Festiwalu AfryKamera. Interesuje się m.in. historią kina światowego (ze szczególnym uwzględnieniem kinematografii francuskiej i węgierskiej), teorią i filozofią filmu, oraz ponowoczesnymi warunkami kultury, które wpływają na recepcję filmu.