Ultima provincia. Prowincjonalność polskiego teatru – prowincjonalność w polskim teatrze

Jednym z głównych przedmiotów badań prowadzonych w Katedrze Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego, obchodzącej w 2017 roku pięć-dziesięciolecie istnienia, zawsze był teatr prowincjonalny. Pomagała w tym z pewnością „łódzka perspektywa”: perspektywa miasta powstałego na granicy trzech zaborów, a zatem nie tylko odległego od historycznych stolic Polski, Krakowa i Warszawy, ale – może przede

„Historia kina Europy Środkowej w perspektywie interkulturowej”

Zakład Historii i Teorii Filmu Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej Historia kina Europy Środkowej w perspektywie interkulturowej. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 5–7 listopada 2013 r. w Instytucie Kultury Współczesnej (Pałac Biedermanna).