Prof. Stefan Czyżewski przeszedł na emeryturę

W piątek 18 listopada odbyło się uroczyste pożegnanie prof. Stefana Czyżewskiego, który przeszedł na emeryturę. Prof. Czyżewski jest znak0mitym uczonym i świetnym operatorem filmowym; przez długie lata prowadził w Instytucie Kultury Współczesnej zajęcia związane z obrazem filmowym i fotograficznym, był też prorektorem PWSFTViT w Łodzi. Pod tym linkiem można obejrzeć film z życzeniami

Rozstrzygnięcie VI Konkursu im. Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej

Rozstrzygnięty został VI Konkurs im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej, organizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ oraz z Muzeum Kinematografii w Łodzi. Komisja Konkursowa pracowała w następującym składzie: prof. dr hab. Grażyna Stachówna –

VI Konkurs im. Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi ogłosiło VI edycję ogólnopolskiego konkursu im. Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej. Konkurs ma na celu promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących badaczy oraz – last

Domowa videoteka – zaproszenie na otwarcie wystawy

Zapraszamy na otwarcie wystawy „Domowa videoteka”, przygotowanej przez studentów III roku filmoznawstwa (spec. krytyka filmowa i promocja kultury filmowej) w ramach zajęć Planowanie i realizacja wydarzeń filmowych, prowadzonych przez mgr Annę Michalską. Wystawa zostanie otwarta 21 kwietnia o 11.45, na III piętrze budynku Wydziału Filologicznego.     Pojawienie się

Dodatkowe miejsca na fakultecie

Na zajęciach Warsztat telewizji i wideo internetowego (poniedziałki od 10.00 do 11.30) są jeszcze 4 wolne miejsca, na które można zapisać się w ramach fakultetów dla studiów licencjackich. Osoby, które chciałyby dołączyć do tego kursu, powinny napisać do mgra Grzegorza Habryna, jak najszybciej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Media audiowizualne i kultura cyfrowa – zapisy na seminaria magisterskie

Studenci kierunku Media audiowizualne i kultura cyfrowa wybierają jedno spośród czterech seminariów, tutaj opis. Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się zdalnie w najbliższą środę, 2 lutego, o godzinie 11.00. Link do spotkania znajduje się w zespole wykładu Humanistyka cyfrowa, tam też informacje na temat sposobu zapisywania się.