Zasady bezpiecznego korzystania z budynku

Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku w trakcie semestru zimowego 2021/202 W budynku mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz osoby, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji; Zaleca się dokonywanie samooceny stanu zdrowia przed przyjściem do budynku. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów sugerujących chorobę

Media audiowizualne i kultura cyfrowa (mgr) – zasady wyboru zajęć

W I semestrze studiów magisterskich Media audiowizualne i kultura cyfrowa każdy student realizuje dwa wykłady obowiązkowe (bez zapisów). Oprócz tego każdy ma obowiązek wybrać dwa kursy (dokładnie dwa) z każdego z trzech modułów; w sumie jest to zatem sześć kursów. Ukończenie tych kursów jest niezbędne do zaliczenia semestru. W rozkładzie

Zapisy na zajęcia do wyboru dla studentów III roku Filmoznawstwa i wiedzy o mediach audiowizualnych

Studenci piątego semestru Filmoznawstwa i wiedzy o mediach audiowizualnych wybierają jeden z dwóch kursów D (Estetyka – wprowadzenie i Tradycja biblijna jako narracyjne źródło tekstów kultury) oraz jeden z dwóch kursów E (Edukacja audiowizualna i Serial telewizyjny). Sylabusy kursów i listy, na które można się zapisywać, znajdują się pod tym

Inauguracja roku akademickiego i spotkania informacyjne

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego odbędzie się 30 września 2021 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w auli A1 w budynku Wydziału przy ul. Pomorskiej 171/173 (szczegóły) Spotkania informacyjne dla kierunków prowadzonych przez Instytut Kultury Współczesnej odbędą się natomiast według następującego porządku: Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych: 30 września,

(MGR, II rok) Przeciw-historie i postpamięć w teatrze, dr hab. prof. UŁ Małgorzata Budzowska

Sylabus przedmiotu fakultatywnego Tytuł: Przeciw-historie i postpamięć w teatrze Osoba prowadząca: dr hab. prof. UŁ Małgorzata Budzowska Dla kierunku: II rok kulturoznawstwa Dla specjalności: promocja sztuki, filmoznawstwo, nowe media Poziom studiów: II stopień Punktacja:  4 ECTS Uwagi: zajęcia łączone z I rokiem kierunku Kultura i sztuka współczesna

(MGR, II rok) Współczesne praktyki dokumentalistyczne, dr Paweł Sołodki

Sylabus przedmiotu fakultatywnego Tytuł: Współczesne praktyki dokumentalistyczne Osoba prowadząca: dr Paweł Sołodki             Dla kierunku: II rok kulturoznawstwa Dla specjalności: promocja sztuki, filmoznawstwo, nowe media Poziom studiów: II stopień Punktacja: 4 ETSC   Skrócony opis: Celem zajęć jest omówienie licznych współczesnych form,

(MGR, II rok) Gry wideo jako przestrzeń, medium i praktyka artystyczna, mgr Tomasz Safjanowski

Sylabus przedmiotu fakultatywnego Tytuł: Gry wideo jako przestrzeń, medium i praktyka artystyczna Osoba prowadząca: mgr Tomasz Safjanowski Dla kierunku: II rok kulturoznawstwa Dla specjalności: promocja sztuki, filmoznawstwo, nowe media Poziom studiów: II stopień Punktacja:  4 ECTS   E-mail: tomasz.safjanowski@uni.lodz.pl   Opis przedmiotu:

(Twórcze pisanie) Technologia rzeczywistości rozszerzonej w pracy artysty słowa. Warsztaty typograficzne (we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych), dr Agnieszka Przybyszewska

  Sylabus przedmiotu fakultatywnego Tytuł: Technologia rzeczywistości rozszerzonej w pracy artysty słowa. Warsztaty typograficzne (we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych) Osoba prowadząca: dr Agnieszka Przybyszewska / wykładowcy PJATK Dla: II i III rok kierunku twórcze pisanie Poziom studiów: I stopień Punktacja: 4 ECTS