Zapisy na seminaria licencjackie dla wszystkich kierunków IKW

Zapisy na seminaria licencjackie Wszyscy studenci III roku powinni zapisać się na seminaria licencjackie najpóźniej do 15 października 2020, godz. 20.00, wtedy listy zostaną zamknięte. W razie niepewności lub niejasności prosimy kontaktować się z wykładowcami prowadzącymi seminaria. Zapisy rozpoczną się w poniedziałek 12 października 2020 o godzinie 18.00.

Zapisy na zajęcia modułowe i fakultatywne w sem. zimowym 2020-21

Już wkrótce rozpoczną się zapisy na zajęcia modułowe i fakultatywne dla studentów wszystkich kierunków IKW w sem. zimowym 2020-21. Informacje na temat sposobu i terminów rejestracji znajdują się w zakładce dla studentów: http://ikw.uni.lodz.pl/wybor-zajec/. Sylabusy  proponowanych przedmiotów – w zakładce dla studentów: http://ikw.uni.lodz.pl/opis-zajec-do-wyboru/. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi

Dr Ewa Ciszewska, Gatunki filmu fabularnego

GATUNKI FILMU FABULARNEGO     Skrótowy opis: Kurs wprowadza w problematykę gatunków, akcentując ich potencjał dramaturgiczny oraz wymowę ideologiczną. W pierwszej części kursu studenci poznają najważniejsze teorie gatunku filmowego. Druga część kursu wykorzystuje teorię do analiz poszczególnych gatunków. Wreszcie, trzecia część kursu koncentruje się na gatunku

Prof. Agnieszka Izdebska, Literatura a sztuki wizualne

Sylabus przedmiotu modułowego (moduł Korespondencja sztuk)/ fakultatywnego Tytuł: Literatura a sztuki wizualne Osoba prowadząca: prof. UŁ dr hab. Agnieszka Izdebska Dla kierunku: kulturoznawstwo III rok – zajęcia modułowe, pozostałe kierunki IKW (w tym kulturoznawstwo II rok) jako zajęcia fakultatywne Poziom studiów: I stopień Punktacja: 4