dr hab. prof. UŁ Mariusz Gołąb, Fotografia i literatura

Sylabus przedmiotu fakultatywnego Tytuł: Fotografia i literatura Osoba prowadząca: dr hab. prof. UŁ Mariusz Gołąb Dla kierunku: kierunki IKW wg siatek Poziom studiów: I stopień Punktacja: 4 ECTS   Skrócony opis: Zajęcia poświęcone tematycznym i kompozycyjnym zależnościom między fotografią a literaturą. Omawiane na nich zagadnienia dotyczą tradycji obrazów

mgr Jarosław Grzechowiak, Kino w Partii, Partia w kinie. Wstęp do historii politycznej kina PRL

Sylabus przedmiotu fakultatywnego   Tytuł: Kino w Partii, Partia w kinie. Wstęp do historii politycznej kina PRL Osoba prowadząca: mgr Jarosław Grzechowiak    Dla kierunku: kulturoznawstwo, wszystkie specjalności (dla specjalności filmoznawczej to zajęcia modułowe z wyboru) Poziom studiów: II stopień Punktacja: 4 ETSC   Skrócony opis: Celem