Zmarł prof. Andrzej Zalewski

Z wielkim żalem żegnamy prof. Andrzeja Zalewskiego, wybitnego polskiego filmoznawcę i filozofa. Prof. Zalewski zajmował się fenomenologią, napisał też wiele ważnych i oryginalnych prac dotyczących filmu i mediów (między innymi książki Strategiczna dezorientacja, Film i nie tylko oraz liczne artykuły). Łączył w nich głęboką świadomość filozoficzną i umiejętność błyskotliwego teoretyzowania z erudycją

Podcast Koło Kina w konkursie na najciekawszy projekt organizacji studenckich UŁ

Z przyjemnością informujemy, że podcast Koło Kina realizowany przez Koło Naukowe Filmoznawców zakwalifikował się do konkursu na najciekawszy projekt organizacji studenckich UŁ. Konkurs ten jest częścią tegorocznych juwenaliów. Film zrealizowany przez KNF, będący podstawą zakwalifikowania się do konkursu, obejrzeć można tutaj. Jest to sukces studentów z Koła, a także jego

V Konkurs im Prof. Nurczyńskiej-Fidelskiej

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi ogłosiło V edycję ogólnopolskiego konkursu im. Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej. Konkurs ma na celu promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących badaczy oraz –

Zmarła profesor Alicja Helman

      Ze smutkiem informujemy, że 24 lutego br. w Hiszpanii zmarła profesor Alicja Helman, wybitna filmoznawczyni, kulturoznawczyni, muzykolożka, eseistka i tłumaczka związana z wieloma wiodącymi ośrodkami badawczymi w Polsce (pracowała w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, była kierownikiem Zakładu Filmu i Telewizji Instytutu Literatury i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Grant na badanie animacji filmowej dla dr Ewy Ciszewskiej

Pod koniec 2020 roku i na początku stycznia 2021 ogłoszono listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu CEUS-UNISONO na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski. Miło nam poinformować, że wśród wniosków, które zyskały uznanie koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki (organizatora

Transnarodowe kino Agnieszki Holland – projekt badawczy dr Elżbiety Ostrowskiej

Dr Elżbieta Ostrowska z Uniwersytetu Alberty w Kanadzie otrzymała grant na realizację projektu „Transnarodowe kino Agnieszki Holland”. Projekt będzie realizowany w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych IKW. Celem badań jest analiza filmowej i telewizyjnej twórczości polskiej reżyserki w perspektywie wyznaczanej przez trzy kierunki współczesnych badań nad filmem i mediami: teorię autorstwa

Rozstrzygnięcie IV Konkursu im. Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej

Rozstrzygnięty został IV Konkurs im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej, organizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ oraz z Muzeum Kinematografii w Łodzi. Komisja Konkursowa pracowała w następującym składzie: Dr hab. prof. UAM Wojciech Otto

Odszedł Prof. Grzegorz Gazda

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 28.08.2020 roku zmarł Profesor dr hab. Grzegorz Gazda Był długoletnim dyrektorem Instytutu  Kultury Współczesnej UŁ, kierownikiem Katedry Teorii Literatury, redaktorem naczelnym „Zagadnień Rodzajów Literackich”, członkiem Polskiej Akademii Nauk, członkiem kapituły Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego, Pierwszego Rektora UŁ. Pan