Zasady bezpiecznego korzystania z budynku

Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku w trakcie semestru zimowego 2021/202 W budynku mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz osoby, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji; Zaleca się dokonywanie samooceny stanu zdrowia przed przyjściem do budynku. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów sugerujących chorobę

Media audiowizualne i kultura cyfrowa (mgr) – zasady wyboru zajęć

W I semestrze studiów magisterskich Media audiowizualne i kultura cyfrowa każdy student realizuje dwa wykłady obowiązkowe (bez zapisów). Oprócz tego każdy ma obowiązek wybrać dwa kursy (dokładnie dwa) z każdego z trzech modułów; w sumie jest to zatem sześć kursów. Ukończenie tych kursów jest niezbędne do zaliczenia semestru. W rozkładzie

Zapisy na zajęcia do wyboru dla studentów III roku Filmoznawstwa i wiedzy o mediach audiowizualnych

Studenci piątego semestru Filmoznawstwa i wiedzy o mediach audiowizualnych wybierają jeden z dwóch kursów D (Estetyka – wprowadzenie i Tradycja biblijna jako narracyjne źródło tekstów kultury) oraz jeden z dwóch kursów E (Edukacja audiowizualna i Serial telewizyjny). Sylabusy kursów i listy, na które można się zapisywać, znajdują się pod tym

Inauguracja roku akademickiego i spotkania informacyjne

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego odbędzie się 30 września 2021 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w auli A1 w budynku Wydziału przy ul. Pomorskiej 171/173 (szczegóły) Spotkania informacyjne dla kierunków prowadzonych przez Instytut Kultury Współczesnej odbędą się natomiast według następującego porządku: Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych: 30 września,

Zapisy na zajęcia fakultatywne i specjalizacje w semestrze zimowym 2021/22

Już we wrześniu zaczynają się pierwsze zapisy na zajęcia do wyboru na wszystkich kierunkach i obu poziomach studiów w IKW. Zachęcamy do sprawdzania odpowiednich zakładek w menu Dla studentów. Znajduje się tam aktualna informacja o wyborze specjalizacji na kierunku Nowe media i kultura cyfrowa (II rok) oraz informacje dotyczące rejestracji na zajęcia do wyboru

Dodatkowa oferta zajęć do wyboru dla studentów I i II stopnia – sem. letni 2020/21

Prosimy o zapoznanie się z ofertą zajęć online z ekspertami z JLU Giessen, które można potraktować jako dodatkową ofertę zajęć fakultatywnych. Osoby zainteresowane proszone są o postępowanie według następującej procedury: – wybór przedmiotu z załączonej oferty (www.uni-giessen.de/vip) – zgłoszenie się do prof. K. Prykowskiej-Michalak (Wydziałowej Koordynatorki Programów Międzynarodowych)

Opisy seminariów magisterskich na I roku kulturoznawstwa (studia II stopnia)

Zamieszczamy opisy seminariów magisterskich dla I roku kulturoznawstwa (studia II stopnia), z podziałem na specjalności. specjalność Twórcze pisanie, prof. UŁ dr hab. Agnieszka Izdebska Zakres preferowanych tematów: przemiany form narracyjnych w epice od XVIII do XXI wieku; ewolucja gatunków epickich — zwłaszcza powieści; odmiany gatunkowe powieści; gry literatury