Dr Ewa Ciszewska, Gatunki filmu fabularnego

GATUNKI FILMU FABULARNEGO     Skrótowy opis: Kurs wprowadza w problematykę gatunków, akcentując ich potencjał dramaturgiczny oraz wymowę ideologiczną. W pierwszej części kursu studenci poznają najważniejsze teorie gatunku filmowego. Druga część kursu wykorzystuje teorię do analiz poszczególnych gatunków. Wreszcie, trzecia część kursu koncentruje się na gatunku

Prof. Agnieszka Izdebska, Literatura a sztuki wizualne

Sylabus przedmiotu modułowego (moduł Korespondencja sztuk)/ fakultatywnego Tytuł: Literatura a sztuki wizualne Osoba prowadząca: prof. UŁ dr hab. Agnieszka Izdebska Dla kierunku: kulturoznawstwo III rok – zajęcia modułowe, pozostałe kierunki IKW (w tym kulturoznawstwo II rok) jako zajęcia fakultatywne Poziom studiów: I stopień Punktacja: 4

Prof. Ryszard Kluszczyński, Praktyki kuratorskie w sztuce współczesnej

Sylabus przedmiotu modułowego (moduł Korespondencja sztuk) / fakultatywnego Tytuł: Praktyki kuratorskie w sztuce współczesnej Osoba prowadząca: prof. R. Kluszczyński Dla kierunku: kulturoznawstwo III rok – zajęcia modułowe, pozostałe kierunki IKW (w tym kulturoznawstwo II rok jako zajęcia fakultatywne); zajęcia z oferty programowej II roku

Dr Michał Pabiś-Orzeszyna, Green filming. Zrównoważony rozwój w produkcji filmowej

Sylabus przedmiotu fakultatywnego Tytuł: Green filming. Zrównoważony rozwój w produkcji filmowej Osoba prowadząca: dr Michał Pabiś-Orzeszyna Dla kierunku: wszystkie kierunki IKW Poziom studiów: I stopień Punktacja: 4 ECTS Skrótowy opis: Globalny przemysł filmowy wpływa na środowisko, w którym żyjemy. Jest bardzo energochłonny, wysokoemisyjny i „śmieciotwórczy”. W związku z tym

Dr Joanna Podolska, Emigracja to stan umysłu. Rozważania o tożsamości,  pamięci i tęsknocie w twórczości  emigrantów  (literatura, muzyka, film)

Sylabus przedmiotu fakultatywnego Tytuł: Emigracja to stan umysłu. Rozważania o tożsamości,  pamięci i tęsknocie w twórczości  emigrantów  (literatura, muzyka, film). Osoba prowadząca: dr Joanna Podolska Dla kierunku: wszystkie kierunki IKW Poziom studiów: I stopień Punktacja: 4 ECTS Skrócony opis: „Wiszę gdzieś pośrodku, między kontynentami. Jestem Polakiem,

Prof. Agnieszka Rejniak-Majewska, Architektura, fotografia i film. Estetyka przestrzeni filmowej

Sylabus przedmiotu modułowego (moduł Kategorie estetyczne)/ fakultatywnego Tytuł: Architektura, fotografia i film. Estetyka przestrzeni filmowej Osoba prowadząca: dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska Dla kierunku: kulturoznawstwo III rok – zajęcia modułowe, pozostałe kierunki IKW (w tym kulturoznawstwo II rok) jako zajęcia fakultatywne Poziom studiów: I stopień