(MGR, II rok) Przeciw-historie i postpamięć w teatrze, dr hab. prof. UŁ Małgorzata Budzowska

Sylabus przedmiotu fakultatywnego Tytuł: Przeciw-historie i postpamięć w teatrze Osoba prowadząca: dr hab. prof. UŁ Małgorzata Budzowska Dla kierunku: II rok kulturoznawstwa Dla specjalności: promocja sztuki, filmoznawstwo, nowe media Poziom studiów: II stopień Punktacja:  4 ECTS Uwagi: zajęcia łączone z I rokiem kierunku Kultura i sztuka współczesna

(MGR, II rok) Współczesne praktyki dokumentalistyczne, dr Paweł Sołodki

Sylabus przedmiotu fakultatywnego Tytuł: Współczesne praktyki dokumentalistyczne Osoba prowadząca: dr Paweł Sołodki             Dla kierunku: II rok kulturoznawstwa Dla specjalności: promocja sztuki, filmoznawstwo, nowe media Poziom studiów: II stopień Punktacja: 4 ETSC   Skrócony opis: Celem zajęć jest omówienie licznych współczesnych form,

(MGR, II rok) Gry wideo jako przestrzeń, medium i praktyka artystyczna, mgr Tomasz Safjanowski

Sylabus przedmiotu fakultatywnego Tytuł: Gry wideo jako przestrzeń, medium i praktyka artystyczna Osoba prowadząca: mgr Tomasz Safjanowski Dla kierunku: II rok kulturoznawstwa Dla specjalności: promocja sztuki, filmoznawstwo, nowe media Poziom studiów: II stopień Punktacja:  4 ECTS   E-mail: tomasz.safjanowski@uni.lodz.pl   Opis przedmiotu:

(Twórcze pisanie) Technologia rzeczywistości rozszerzonej w pracy artysty słowa. Warsztaty typograficzne (we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych), dr Agnieszka Przybyszewska

  Sylabus przedmiotu fakultatywnego Tytuł: Technologia rzeczywistości rozszerzonej w pracy artysty słowa. Warsztaty typograficzne (we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych) Osoba prowadząca: dr Agnieszka Przybyszewska / wykładowcy PJATK Dla: II i III rok kierunku twórcze pisanie Poziom studiów: I stopień Punktacja: 4 ECTS    

Bliskie spotkania słów, obrazów, dźwięków – o sztuce XX i XXI wieku, dr hab. prof. IBL PAN Beata Śniecikowska

Sylabus przedmiotu fakultatywnego Tytuł: Bliskie spotkania słów, obrazów, dźwięków – o sztuce XX i XXI wieku Osoba prowadząca: dr hab. prof. IBL PAN Beata Śniecikowska Dla kierunku: kierunki IKW w ramach zajęć fakultatywnych wg siatek Poziom studiów: I stopień Punktacja: 4 ECTS   Skrócony opis: Zajęcia dotyczyć

Sfera publiczna – teoria i praktyka, dr hab. prof. UŁ Agnieszka Rejniak-Majewska

Sylabus przedmiotu fakultatywnego Tytuł: Sfera publiczna – teoria i praktyka Osoba prowadząca: dr hab. prof. UŁ Agnieszka Rejniak-Majewska Dla: kierunki IKW w ramach zajęć fakultatywnych wg siatek Poziom studiów: I stopień Punktacja: 4 ECTS   Skrócony opis: Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z teoretycznymi dyskusjami dotyczącymi

Modele interpretacji tekstów kultury, dr hab. prof. UŁ Mariusz Gołąb

Sylabus przedmiotu fakultatywnego Tytuł: Modele interpretacji tekstów kultury Osoba prowadząca: dr hab. prof. UŁ Mariusz Gołąb Dla: kierunki IKW w ramach zajęć fakultatywnych wg siatek Poziom studiów: I stopień Punktacja: 4 ECTS   Podstawowe informacje o przedmiocie Skrócony opis:  Zajęcia są wprowadzeniem do analizy i interpretacji tekstów kultury.

Kulturowe reprezentacje doświadczenia przestrzeni, dr Julia Dynkowska

Sylabus przedmiotu fakultatywnego Tytuł: Kulturowe reprezentacje doświadczenia przestrzeni Osoba prowadząca: dr Julia Dynkowska Dla: kierunki IKW w ramach zajęć fakultatywnych wg siatek Poziom studiów: I stopień Punktacja: 4 ECTS Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu) Skrócony opis: Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką, podstawowymi kategoriami