Nowa strona „Zagadnień Rodzajów Literackich” / Journal’s new website (click)

Adres Redakcji:

Katedra Teorii Literatury
Instytut Kultury Współczesnej

Uniwersytet Łódzki
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

jaroslaw.pluciennik@uni.lodz.pl

wroblewski.michal@uni.lodz.pl


Redakcja (Editorial Board)


Redaktor Naczelny  (Editor-in-Chief):

Jarosław Płuciennik


Redakcja (Editors):

Joanna Jabłkowska (Łódź), Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar), Michał Wróblewski (Łódź)


Sekretarz Redakcji (Secretary):

p.o. sekretarza Anna Zatora, Agnieszka Śliz


Rada Redakcyjna (Advisory Board):

Uszula Aszyk (Warszawa)

Mária Bátorowa (Bratislava)

Włodzimierz Bolecki (Warszawa)

Hans Richard Brittnacher (Berlin)

Grzegorz Gazda (Łódź)

Margaret H. Freeman (Heath, MA)

Marja Härmänmaa (Helsinki)

Bogumiła Kaniewska (Poznań)

Ewa Kraskowska (Poznań)

Vladimir Krysinski (Montréal)

Erwin H. Leibfried (Giessen)

Anna Łebkowska (Kraków)

Danuta Opacka-Walasek (Katowice)

Ivo Pospíšil (Brno)

Charles Russell (Newark, NJ)

Mark Sokolyanski (Odessa-Lübeck)

Dariusz Śnieżko (Szczecin)

Reuven Tsur (Jerusalem)


Redaktorzy Założyciele (Founders Editors):

Stefania Skwarczyńska

Jan Trzynadlowski

Witold Ostrowski


Zamówienia (Orders/ Requests)
Informacja dla autorów (CFP)

📄Wykaz zawartości tomów I – L „Zagadnień rodzajów literackich” (Natalia Lemann)/Contents of volumes 1-50 of „The Problems of Literary Genres”

 

 

Replay. The Polish Journal of Game Studies

http://www.replay.uni.lodz.pl/about.html

 

Replay. The Polish Journal of Game Studies (ISSN: 2391-8551) to pismo poświęcone interdyscyplinarnym studiom nad grami i odbiorcami gier. Publikujemy oryginalne wyniki badań prowadzone z różnych perspektyw, między innymi kulturowej, socjologicznej i filozoficznej, ze szczególnym naciskiem na historię gier cyfrowych. Chcemy stworzyć wspólny język dla badaczy gier cyfrowych, z którego mogliby korzystać niezależnie od reprezentowanej dyscypliny. Stąd duży nacisk kładziemy również na przyjmowanie prac dotyczących typologii gier cyfrowych i odpowiadającej im terminologii. Czasopismo publikuje artykuły w języku polskim i angielskim.

 

Adres redakcji:

 

Zakład Mediów Elektronicznych

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki

  1. Pomorska 171/173
    90-236 Łódź

 

dominika.staszenko-chojnacka@uni.lodz.pl

marcin.chojnacki@uni.lodz.pl

 

 

Redakcja (Editorial Board)


Redaktor Naczelny (Editor-in-Chief):

Paweł Grabarczyk

 

Zastępca redaktora naczelnego (Deputy Editor):

Dominika Staszenko-Chojnacka

 

Redaktor (Associate Editor):

Maria B. Garda

Stanisław Krawczyk

 

Sekretarz redakcji (Editorial Secretaries):

Marcin M. Chojnacki

 

Rada redakcyjna (Academic Advisory Board)

Przewodniczący (Chairman):

dr hab. prof. UL Piotr Sitarski

Członkowie (Members):

prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczynski

dr hab. prof. SWPS Miroslaw Filiciak

Prof. Graeme Kirkpatrick, Ph.D.

Prof. Jaakko Suominen, Ph.D.

Prof. Melanie Swalwell, Ph.D.

Redaktorzy Założyciele (Founders Editors):

Maria B. Garda

Paweł Grabarczyk