Prosimy o zapoznanie się z ofertą zajęć online z ekspertami z JLU Giessen, które można potraktować jako dodatkową ofertę zajęć fakultatywnych. Osoby zainteresowane proszone są o postępowanie według następującej procedury:

– wybór przedmiotu z załączonej oferty (www.uni-giessen.de/vip)

– zgłoszenie się do prof. K. Prykowskiej-Michalak (Wydziałowej Koordynatorki Programów Międzynarodowych) w celu ustalenia formy zaliczenia i punktacji ECTS

–  samodzielna rejestracja na platformie w Giessen

– udział w zajęciach na zasadach właściwych dla wybranego kursu

– przekazanie do prof. Prykowskiej-Michalak informacji o zaliczeniu przedmiotu i otrzymaniu punktacji ECTS.

 

Podstawowa oferta zajęć fakultatywnych prowadzonych przez pracowników IKW w sem. letnim 2020-21 zostanie zamieszczona na stronie internetowej IKW w drugiej połowie lutego.

Dodatkowa oferta zajęć do wyboru dla studentów I i II stopnia – sem. letni 2020/21