dr hab. Dorota Golańska, prof. UŁ
Katedra Badań Kulturowych

 • https://unilodz.academia.edu/DorotaGolanska
 • https://orcid.org/0000-0002-5458-7842

📧

Zainteresowania naukoweCVKsiążki autorskie i redagowaneWybrane artykuły naukoweWybrane rozdziały w pracach zbiorowychProjektyWykłady gościnne, nagrody, wyróżnienia
 • Problematyka pamięci kulturowej, zwłaszcza w społeczeństwach post-traumatycznych;
 • zagadnienia ludobójstwa, miastobójstwa i ekobójstwa;
 • militaryzacja;
 • (etno)nacjonalizmy;
 • kulturowe ujęcia wojny i konfliktów (zwłaszcza etno-narodowych);
 • trauma w sztuce;
 • sztuka a edukacja;
 • artywizm;
 • współczesne metodologie nauk humanistycznych i społecznych, filozofia nauki, teorie feministyczne.
 • W 2002 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku stosunki międzynarodowe. W międzyczasie, w latach 1999-2000 studiowała na Université Jean Moulin Lyon 3 (DEUF, licence, gestion).
 • W 2006 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa (Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki). Wcześniej, w latach 2005-2006, przebywała w ramach grantu Rządu Królestwa Niderlandów (Program Huygens) na stażu badawczym w Uniwersytecie w Utrechcie (Faculty of Arts), gdzie pracowała pod kierunkiem prof. Rosi Braidotti.
 • W 2018 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie kulturoznawstwa (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego), w oparciu o cykl prac poświęcony zagadnieniom nowego materializmu w studiach nad pamięcią kulturową.
 • Odbyła staże badawcze we Freie Universitat Berlin, JFK Institute for North American Studies (2007, na zaproszenie prof. Winfrieda Flücka), Florida International University w Miami (2010, na zaproszenie prof. Aurory Morcillo), Columbia University w Nowym Jorku (2015, na zaproszenie prof. Marianne Hirsch), University of New South Wales w Sydney (2015, na zaproszenie prof. Jill Bennett) oraz Victorian College of the Arts w Melborune (2015, na zaproszenie prof. Barbary Bolt).
 • W latach 2006-2020 pracowała na stanowisku adiunkta w Katedrze Amerykanistyki i Mass Mediów, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ.
 • Od marca 2020 pracuje na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Badań Kulturowych, na Wydziale Filologicznym UŁ.
 • Dorota Golańska, Violence Against Cities. Toward a New Materialist Understanding, Routledge, Nowy Jork i Londyn 2022 (w przygotowaniu).
 • Suzanne Clisby, Dorota Golańska i Aleksandra M. Różalska (red.), Investigating Cultures of Equality, Routledge, Nowy Jork i Londyn 2022 (w przygotowaniu).
 • Dorota Golańska, Affective Connections. Towards a New Materialist Politics of Sympathy, Rowman & Littlefield, Nowy Jork i Londyn 2017.
 • Dorota Golańska (red.), Edukacja antydyskryminacyjna. Praktyczny przewodnik dla kadr oświaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Elżbieta H. Oleksy, Jeff Hearn i Dorota Golańska (red.), The Limits of Gendered Citizenship: Contexts and Complexities, Routledge, Nowy Jork i Londyn 2011.
 • Dorota Golańska i Aleksandra M. Różalska (red.), Citizenship and Cultural Diversity: Representing Difference, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Elżbieta H. Oleksy i Dorota Golańska (red.), Teaching Visual Culture in An Interdisciplinary Classroom: Feminist (Re)Interpretations of the Field, Uithof Drukerijen, Utrecht 2009.
 • Dorota Golańska i Aleksandra M. Różalska (red.), New Subjectivities: Negotiating Citizenship in the Context of Migration and Diversity, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Dorota Golańska, „Against the ‚Moonlight and Magnolia’ Myth of the American South. A New Materialist Approach to the Dissonant Heritage of Slavery in the US: The Case of Whitney Plantation in Wallace, LA”, Muzeológia a kulturne dedicstvo / Museology and Cultural Heritage 4(2020): 137-160.
 • Dorota Golańska, „O związkach pamięci zbiorowej i polityki zagranicznej. Jad wa-Szem jako przykład wykorzystania traumy Zagłady w dyskursie dotyczącym konfliktu izraelsko-palestyńskiego”, Historia i Polityka 31 (38) (2020): 103-119.
 • Dorota Golańska i Anna Katarzyna Kronenberg, „Creative practice for sustainability. A new materialist perspective on artivist production of eco-sensitive knowledges”, International Journal of Education Through Art 16 (3) (2020): 303-318.
 • Dorota Golańska, „Bodily Collisions: Towards a New Materialist Account of Memorial Art”, Memory Studies 13 (1) (2020) [online first 2017): 74-89.
 • Dorota Golańska, „Geoart as a New Materialist Practice: Intraactive Becomings and Artistic Knowledge Production”, RUUKKU: Studies in Artistic Research. Special Issue on Aesthetic Intra-Actions: Practising New Materialisms in the Art 9 (2018): n.p.
 • Dorota Golańska, „The Invisible and the ‘Matter’ of Memory: A New Materialist Approach to Countermonumental Aesthetics”, The Polish Journal of Aesthetics 47 (4) (2017): 93-107.
 • Dorota Golańska, „Terrifying Pleasures: In Quest of an Affirmative Approach to ‘Dark Attractions’”, Liminalities: A Journal of Performance Studies 12 (5) (2016): 1-17.
 • Dorota Golańska, „Affective Spaces, Sensuous Engagements: In Quest of a Synaesthetic Approach to ‘Dark Memorials’, International Journal of Heritage Studies 8 (21) (2015): 773-790.
 • Dorota Golańska, „Deconstruction of the Scopic Regimes in Neil Jordan’s The Crying Game and David Cronenberg’s M. Butterfly. On the Risks of Feminist Critique of Visual Representation”, International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal vol. 10(2008).
 • Dorota Golańska i Aleksandra M. Różalska, „Art’s political potential and the violence that the art does. On the performative operations of Krzysztof Wodiczko’ Guests (2016)”, [w:] Performing Cultures of Equality, red. Suzanne Clisby, Emilia M. Duran i Carla Rodríguez-González, Routledge, Nowy Jork i Londyn 2021 (w przygotowaniu).
 • Dorota Golańska, „Research as An Invitation to Creative Un/learning. A New Materialist Perspective”, [w:] Investigating Cultures of Equality, red. Suzanne Clisby, Dorota Golańska, i Aleksandra M. Różalska, Routledge, Nowy Jork i Londyn 2021 (w przygotowaniu).
 • Dorota Golańska, „O praktykach i procesie. Badania artystyczne a mechanizmy wytwarzania wiedzy w ujęciu nowomaterialistycznym”, [w:] Feministyczny nowy materializm: usytuowane kartografie, red. Olga Cielemęcka i Monika Rogowska-Stangret, E-naukowiec, Warszawa 2018 (e-book).
 • Dorota Golańska, „Women’s World Conference”, [w:] The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, red. Nancy Naples, Renée C. Hoogland, Maithrée Wickramasinghe, Wai Ching and Angela Wong, Wiley Blackwell, Chichester 2016.
 • Dorota Golańska, „Importing Trauma/Reclaiming the ‘Wild’: Holocaust Memory in the US”, [w:] American Wild Zones. Space, Experience, Consciousness, red. Jerzy Kamionkowski i Jacek Partyka, Peter Lang, Frankfurt nad Menem 2016.
 • Dorota Golańska, „Affective Landscapes: Theoretical Reflections on the Operation of the 9/11 Memorial in New York City”, [w:] Americascapes: Americans in/and their Diverse Sceneries, red. Ewelina Bańka, Mateusz Liwiński i Kamil Rusiłowicz, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2013.
 • Dorota Golańska, „From Love to Hatred: Naming of Emotions in the 2010 United States National Security Strategy”, [w:] Quilting Stories, red. Edyta Just i Marek M. Wojtaszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Dorota Golańska, „From the Visual to the Virtual: Towards a Post-dualistic Techno-logic in Contemporary Science Fiction”, [w:] Citizenship and Cultural Diversity: Representing Difference, red. Dorota Golańska i Aleksandra M. Różalska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2011.
 • Dorota Golańska i Marek M. Wojtaszek, „Seeing Differently: Towards Affirmative Reading of Visual Culture”, [w:] Teaching Visual Culture in An Interdisciplinary Classroom: Feminist (Re)Interpretations of the Field, red. Elżbieta H. Oleksy i Dorota Golańska, Uithof Drukerijen, Utrecht 2009.
 • Dorota Golańska, „From the Visible to the Visual. Negotiating the Technological in American Cinematic SF”, [w:] Tools of Their Tools: Communication Technologies and American Cultural Practice, red. Grzegorz Kość i Krzysztof Majer, Cambridge Scholar Press, New Castle Upon Tyne 2009.
 • Dorota Golańska, „(Re)wizja wiedzy dominującej. O wizualizacji we współczesnym kinie science fiction”, [w:] Sztuki wizualne jako nośniki ideologii, red. Marcin Lisiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.
 • Dorota Golańska, „Intimate Citizenship: the Intersection of Gender and Nationalism in the Context of Poland’s Accession to the EU”, [w:] New Subjectivities: Negotiating Citizenship in the Context of Migration and Diversity, red. Dorota Golańska i Aleksandra M. Różalska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

Granty badawcze

 • 26.01.2021 – 25.01.2024: Polityczny wymiar przemocy wobec miast. Miastobójstwo w Palestynie – studium przypadku.
  NCN OPUS 19 (HS5)
  Koordynator instytucjonalny: Uniwersytet Łódzki (Polska)
  Rola w projekcie: Kierownik projektu/PI, Uniwersytet Łódzki (Polska)
 • 01.10.2015 – 30.09.2019: GRACE: Gender and Cultures of Equality in Europe Horizon 2020, Marie Curie Action (Innovative Training Network)
  Koordynator instytucjonalny: Hull University (WB)
  Koordynator projektu: Prof. Suzanne Clisby, Hull University (WB)
  Rola w projekcie: główny wykonawca/PI (2017-2018); badaczka; promotorka
 • 01.07.2014 – 30.06.2018: New Materialism: Networking European Scholarship on “How Matter Comes to Matter”, Action IS1307, COST European Cooperation in Science and Technology
  Koordynator instytucjonalny: Utrecht University (Holandia)
  Koordynator projektu: Prof. Iris van der Tuin, Utrecht University (Holandia)
  Rola w projekcie: Oficjalna przedstawicielka Polski w Komitecie Zarządzającym projektu (z nominacji MNiSW); członkini grupy badawczej WG1: Genealogies of New Materialism oraz grupy badawczej WG3: New Materialism Embracing Creative Arts; współkoordynatorka działań STSM.
 • 30.01.2013 – 29.01.2016: The Aesthetics of Trauma. Affective Perception vs. Representation of the Holocaust in Memory Sites, NCN OPUS 3 (HS2)
  Koordynator instytucjonalny: Uniwersytet Łódzki (Polska)
  Rola w projekcie: Kierownik projektu/PI, Uniwersytet Łódzki (Polska)
 • 01.09.2005 – 31.08.2009: GENDER GRADUATES – The Marie Curie Fellowships for Early Stage Training, FP6, Komisja Europejska
  Koordynator instytucjonalny: Utrecht University (Holandia)
  Grant Coordinator: Prof. Rosemarie Buikema, Utrecht University (Holandia)
  Rola w projekcie: tutorka, promotorka, badaczka

Granty dydaktyczne

 • 01.10.2020-30.09.2025: GEMMA: Joint European Master’s Degree in Women’s and Gender Studies (4. edycja, Master of Excellence) ERASMUS PLUS, Komisja Europejska Instytucjonalny koordynator projektu: Uniwersytet w Granadzie (Hiszpania)
  Koordynator projektu: Prof. Adelina Sanchez Espinosa
 • 01.10.2015-30.09.2020: GEMMA: Joint European Master’s Degree in Women’s and Gender Studies (3. edycja, Master of Excellence) ERASMUS PLUS, Komisja Europejska
  Instytucjonalny koordynator projektu: Uniwersytet w Granadzie (Hiszpania)
  Koordynator projektu: Prof. Adelina Sanchez Espinosa
 • 01.10.2010-30.09.2015: GEMMA: Joint European Master’s Degree in Women’s and Gender Studies (2. edycja) ERASMUS MUNDUS, Komisja Europejska
  Instytucjonalny koordynator projektu: Uniwersytet w Granadzie (Hiszpania)
  Koordynator projektu: Prof. Adelina Sanchez Espinosa
 • 01.10.2007-30.09.2010: GEMMA: Joint European Master’s Degree in Women’s and Gender Studies (1. edycja) ERASMUS MUNDUS, Komisja Europejska
  Instytucjonalny koordynator projektu: Uniwersytet w Granadzie (Hiszpania)
  Koordynator projektu: Prof. Adelina Sanchez Espinosa
 • 01.09.2012 – 31.08.2014: UCZ TOLERANCJI– szkolenia antydyskryminacyjne dla nauczycieli UDA-POKL.09.04.00-10-051/11-00, Europejski Fundusz Społeczny (POKL)
  Koordynator instytucjonalny: Uniwersytet Łódzki (Polska)
  Koordynator merytoryczny projektu: Dorota Golańska, Uniwersytet Łódzki (Polska)
 • 01.09.2010 – 31.08.2012: GENDER STUDIES dla nauczycieli
  UDA-POKL.09.04.00-10-003/10-00, Europejski Fundusz Społeczny (POKL)
  Koordynator instytucjonalny: Uniwersytet Łódzki (Polska)
  Koordynator merytoryczny projektu: Dorota Golańska, Uniwersytet Łódzki (Polska)
 • 01.09.2006 – 31.08.2009: ATHENA 3 Advanced Thematic Network of Women’s Studies in Europe
  227623- CP-I-2006-I-NL-ERASMUS-TNPP, Komisja Europejska
  Koordynator instytucjonalny: Uniwersytet w Utrechcie (Holandia)
  Koordynator merytoryczny: Prof. Rosi Braidotti, Uniwersytet w Utrechcie (Holandia)

Nagrody

 • 12.12.2019 r. The Michael And Madonna Marsden International Award Pca Endowment Grants, Konferencja PCA/ACA w Filadelfii (PA), 16-19 kwietnia 2020 r.
 • 26.05.2018 r. Nagroda Specjalna Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za szczególne osiągnięcia naukowe w naukach humanistycznych za cykl publikacji poświęcony ujęciu nowomaterialistycznemu w studiach nad pamięcią kulturową.
 • 14.10.2017 r. Nagroda 1. stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji poświęconych tzw. „trudnemu dziedzictwu kulturowemu”.
 • 10.12.2015 r. The Michael And Madonna Marsden International Award Pca Endowment Grants, konferencja PCA/ACA w Seattle (WA), 12-15 kwietnia 2016 r.
 • 15.07.2010 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (3. edycja programu), październik 2010 – wrzesień 2013 (36 miesięcy).

Wykłady gościnne

 • 13.03.2019 Moderatorka dyskusji panelowej „Wszyscy ludzie będą siostrami” Muzeum Sztuki w Łodzi, MS2, Łódź (Polska).
 • 12.03.2019 Wykład gościnny „Postmemory: negotiating the difficult heritage in Poland” Projekt TANDEM (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Regensburgu) Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego (Polska).
 • 23.06.2015 Wykład gościnny „Memorable traces: towards a new materialist concept of sympathy” podczas interdyscyplinarnego seminarium pt. Material memories (New Materialism Embracing the Creative Arts), Wydział Sztuki, Uniwersytet w Belgradzie (Serbia).
 • 25.05.2015 Wykład gościnny „Teaching as an invitation to creative un/learning” Podczas seminarium pt. Teaching to transgress. Teaching as a radical political action? Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski (Polska).
 • 9.05.2015 Wykład gościnny „Terrifying pleasures: in quest of an affirmative approach to sites of atrocity and terror” podczas interdyscyplinarnego seminarium pt. Terror and the Tour Wydział Antropologii Społecznej, Roehampton University w Londynie (WB).
 • 11.04.2014 Wykład gościnny „Affective landscapes: memorial installation art” Z okazji obchodów Yon HaShoah, Katedra Filmoznawstwa, Wittenberg University w Springfield, OH (USA).
 • 21-26.07.2013 Wykłady gościnne: (1) „Seeing differently: affirmative approach and its implications for feminist study of visual culture” oraz (2) „Affective landscapes/traumatic intensities: post-deconstruction approach to memory and memorial art” podczas Association for Cultural Studies Summer Institute 2013 “Sights/Sites of Cultural Studies” Alpen-Adria University w Klagenfurcie (Austria) we współpracy z Association for Cultural Studies.
 • 17-28.08.2010 Wykład gościnny „Affect and the arts. The Uklański’s case” podczas NOISE summer school on Feminist Histories – Performing European Feminist Futures: 1968 & 1989. CLUSTER TWO: 1989 – Feminist Imaginations and the Politics of the Visual. Uniwersytet w Utrechcie (Holandia) oraz Uniwersytet w Granadzie (Hiszpania).