GATUNKI FILMU FABULARNEGO

 

 

Skrótowy opis:

Kurs wprowadza w problematykę gatunków, akcentując ich potencjał dramaturgiczny oraz wymowę ideologiczną. W pierwszej części kursu studenci poznają najważniejsze teorie gatunku filmowego. Druga część kursu wykorzystuje teorię do analiz poszczególnych gatunków. Wreszcie, trzecia część kursu koncentruje się na gatunku wybranym przez prowadzącego.

 

Wymagania wstępne:

brak

 

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu, student/ka:

(wiedza):

 • stosuje terminologię z zakresu rodzajów i gatunków filmowych 01C-1A_W8
 • identyfikuje ideologiczne konteksty poszczególnych gatunków w kontekście historycznym 01C-1A_W9

(umiejętności)

 • analizuje film pod kątem jego genologicznej przynależności 01C-1A_U03
 • krytycznie interpretuje publikacje dotyczące widza filmowego 01CS1A_U09

(postawy)

 • ocenia wartość poszczególnych filmów ze względu na ich funkcje społeczne 01C-1A_K03

 

Treści kształcenia:

 1. Rodzaj a gatunek – wstęp do genologii filmowej.
 2. Podstawowa terminologia genologiczna: dominanta gatunkowa, hybryda gatunkowa, odmiana gatunkowa, konstelacja gatunków, konwencja gatunkowa, prototyp.
 3. Western i jego gatunkowe odmiany – od klasycznej opowieści o Dzikim Zachodzie po spaghetti westerny i końskie opery. Antywestern jako demaskacja westernowych mitów.
 4. Musical filmowy – na przykładzie sztandarowych realizacji oraz reinterpretacje konwencji musicalowej.
 5. Genologiczne wyróżniki horroru. Estetyka grozy.
 6. Różnorodność odmian gatunkowych filmu kryminalnego.
 7. Sposób prezentowania rzeczywistości w komedii filmowej i jej odmiany gatunkowe.
 8. Filmy fantasy i science-fiction jako przykład konwencji fantastycznej.
 9. Stylizacja, parodia, pastisz i trawestacja w kinie gatunków.
 10. Mock-documentary jako przykład filmowej mistyfikacji. Autorefleksyjność łże-dokumentu i jego status w obrębie rodzajów filmowych.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

 • aktywność podczas zajęć
 • pisemna praca zaliczeniowa

 

Metody kształcenia:

 • dyskusja seminaryjna
 • prezentacja i analiza utworów audiowizualnych lub ich fragmentów.

 

Podstawowa literatura:

 1. Tadeusz Miczka, Gatunek, w: Słownik pojęć filmowych, red. A. Helman, t. X, Kraków1998.
 2. Rick Altman, Gatunki filmowe, Warszawa 2012.
 3. Kino gatunków, red. A. Helman, Kraków 1991.
 4. Kino gatunków – wczoraj i dziś, red. Krzysztof Loska, Kraków 1998.
 5. Barry Keith Grant, Film Genre: From Iconography to Ideology, London, New York 2007, rozdziały 1, 2, 3 i 4.
 6. Noel Carroll, Filozofia horroru, Gdańsk 2004.
 7. Łukasz Plesnar, Twarze westernu, Kraków 2009.
 8. Krzysztof Loska, Encyklopedia kina science-fiction, Kraków 2004.
 9. Grażyna Stachówna, Niedole miłowania. Ideologia i perswazja w gatunkach filmowych, Kraków 2001.
 10. Tomasz Żaglewski, Kinowe uniwersum superbohaterów, Warszawa 2019.
 11. Arkadiusz Lewicki, Sztuczne światy. Postmodernizm w filmie fabularnym, Wrocław 2007.
 12. Iwona Kolasińska, Kobieta i demony: o widzu horroru filmowego, Kraków 2003.

 

 

Dr Ewa Ciszewska, Gatunki filmu fabularnego