Sylabus przedmiotu modułowego / fakultatywnego

Tytuł: Dziennikarski warsztat prasowy

Osoba prowadząca: dr Izabella Adamczewska-Baranowska

Dla kierunku: kulturoznawstwo III rok – moduł Warsztat krytyka kultury, pozostałe kierunki IKW w ramach zajęć fakultatywnych wg siatek

Poziom studiów: I st.

Punktacja: 4 ECTS

 

Treści kształcenia:

– Dziennikarstwo prasowe a literatura piękna („literackość” a „prasowość”). Wprowadzenie do genologii dziennikarskiej. Informacja a publicystyka.

– Informacja/news. Teoria wartości informacyjnych (theory of news values) – cechy przekazów informacyjnych. Selekcja i hierarchizacja informacji. Gatekeeping, agenda setting.

– Kompozycja tekstu informacyjnego. Reguła odwróconej piramidy. Zasada 5 W i KISS.

– Anatomia tekstu. Nagłówki, tytuły (informacyjne i ekspresywne), leady (streszczające, hasłowe, cytatowe, opisowe, prognozujące, pytające, anegdotyczne), backgroundy, wyimki.

– Styl dziennikarski a inne style funkcjonalne. Zrozumiałość, ekspresywność.

– Źródła tematów (kreacja, obserwacja, zlecenie) i informacji.

– Wywiad. Typologia. Rodzaje rozmówców, strategie rozmowy. Rodzaje pytań (np. problemowe, prowokacyjne). Pytania, których się nie zadaje.

– Komentarz – cechy, odmiany, emocje.

– Publicystyka kulturalna.

– Reportaż. Teorie.

 

Praca zaliczeniowa – rozbudowany tekst informacyjny lub publicystyczny na wybrany temat.

 

Wybrane lektury:

 

M. Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo, Warszawa 2007;

B. Hennesy, Dziennikarstwo publicystyczne, przeł. A. Sadza, Kraków 2009;

O warsztacie dziennikarskim, red. J. Adamowski, Warszawa 2002;

A. Skworz, A. Niziołek, Biblia dziennikarstwa, Kraków 2010.

K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006;

dr Izabella Adamczewska-Baranowska, Dziennikarski warsztat prasowy