dr Łukasz Biskupski
Katedra Badań Kulturowych

ORCID iD 0000-0002-1385-2435

📧

Zainteresowania naukoweCVKsiążkiArtykuły i rozdziały w monografiach (wybór)ProjektyInna działalnośćStypendia, staże, wyróżnienia
 • kultura popularna
 • historia kultury
 • przemysły produkcji kulturalnej
 • społeczna i gospodarcza historia kina
 • społeczna analiza sztuk wizualnych
 • polityka kulturalna i zagadnienia upowszechniania kultury

Zatrudnienie

  • 2020 Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologiczny, Katedra Badań Kulturowych
  • 2016-2019 Uniwersytet Gdański  – Wydział Filologiczny, Katedra Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej
  • 2013-2016 Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie – Wydział Humanistyczny, Katedra Kulturoznawstwa

Wykształcenie

 • 2009-2014 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (ob. Uniwersytet SWPS) – studia doktoranckie (kulturoznawstwo)
  • rozprawa doktorska Prosto z ulicy. Materialistyczna analiza szerokiego obiegu sztuk wizualnych na przykładzie street artu napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Zeidler-Janiszewskiej (2015)
 • 2005-2009 Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
  • studia magisterskie (kulturoznawstwo: filmoznawstwo i wiedza o mediach)
 • 2008/2009  Uniwersytecie w Utrechcie, Wydział Humanistyczny, semestr w ramach programu Socrates-Erasmus
 • 2007-2014  Stowarzyszenie Naukowe „Collegium Invisibile”

 

Biskupski Ł., Rawska M., Papierowi bandyci: wypisy z polskojęzycznych powieści obiegu brukowego do 1939 roku, Przypis – Uniwersytet SWPS, Łódź 2017.

Biskupski Ł., Kinofilia zaangażowana : Stowarzyszenie Miłośników Filmu Artystycznego „Start” i upowszechnianie kultury filmowej w latach 30. XX w., Przypis – Uniwersytet SWPS, Łódź 2017.

Biskupski Ł. Prosto z ulicy. Profesjonalizacja i komercjalizacja street artu, Bęc Zmiana – Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.

 • 2016 Główna nagroda w konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu współczesności (Polska Akademia Nauk)

Biskupski Ł., Miasto Atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku – kino w systemie rozrywkowym Łodzi, Narodowe Centrum Kultury, 2013.

Rozdziały i artykuły

 • 2019, Laboratorium i atelier Falanga – strategie biznesowe i znaczenie w przemyśle filmowym dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, „Kwartalnik Filmowy” 108: 130-149, https://doi.org/10.36744/kf.187.
 • 2019, Zagadka Sfinksa [w:] „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” 1 [online].
 • 2017, Okres schyłkowy „Startu” [w:] „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” 4 [online].
 • 2016, Cyfrowa historia kultury filmowej. „Kultura atrakcji”: antologia źródeł do badania kina i kultury popularnej na przełomie XIX i XX wieku, „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” 2 [online]
 • 2015, The Appropriation of Prestige. Asta Nielsen’s Star Persona in the Polish Territories of Russia before World War I, „Iluminace. The Journal of Film Theory, History and Aesthetics” 3: 37-48.
  • Polski przekład: “Duse kinematografu”. Dystrybucja prezentacja I oddziaływanie filmów z Astą Nielsen w Królestwie Polskim przed wybuchem pierwszej wojny światowej [w:] KINtop. Antologia wczesnego kina, Dębski A., Loiperdinger M., Oficyna Wydawnicza ATUT, t.2, 2016: 383-408.
 • 2013, Narodziny kina z ducha varieté. Kultura atrakcji przełomu XIX i XX wieku, „Dialog” 1: 45-57.
 • 2012, Produkcja kulturowa i refleksyjność kultury popularnej – street art [w:] „Ścięgna konsumpcyjne. Próby z kulturoznawstwa krytycznego”, Burszta W.J., Czubaj M., Wydawnictwo Naukowe Katedra: 471-510.
 • 2012, Produkcja niefabularna i filmy lokalne w Królestwie Polskim 1907-1914 – próba rekonstrukcji, [w:] „Wokół filmu niefikcjonalnego. Metody dokumentalne w filmie”, Rode D., Pieńkowski M., Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi: 111-135.
 • 2012, Prosto z ulicy: Muzealizacja street artu [w:] „Street art. Między wolnością a anarchią”, Duchowski M., Sekuła E. A., Ośrodek Badania Przestrzeni Publicznej: 138-159.
 • 2011, Minister Wielki Ster i Europejski Festiwal Kultury, „Kultura Współczesna” 5: 129-144.
 • 2010, Od ciekawostki do dyscypliny. Historia teorii badań nad wczesnym kinem, „Kwartalnik Filmowy” 67-68: 114-126.
 • 2010, Festiwal Dialogu Czterech Kultur w Łodzi – studium przy(u)padku, „Kultura Współczesna”, 4: 45-60 (współautor T. Majewski).

Recenzje

 • 2013, Projekt materialistyczno-fantazmatycznej krytyki historii Polski. (Recenzja książki Jana Sowy „Fantomowe ciało króla”), „Przegląd Humanistyczny” 1: 162-175.
 • 2010, W poprzek i na skos. Uwagi na marginesie książki Kulturo-znawstwo. Dyscyplina bez dyscypliny, „Teksty Drugie” 5: 80-89.

Granty i projekty badawcze

 • Grant Narodowego Centrum Nauki Fuga (nr 2016/20/S/HS2/00121), Historia firmy Sfinks na tle organizacji przemysłu filmowego w II RP, okres realizacji: 30.11.2016 – 30.11.2019
  • Kierownik projektu
 • Grant Narodowego Centrum Nauki Sonata Bis (nr 2012/07/E/HS2/03878), Historia kultury popularnej w Polsce w I poł. XX wieku z perspektywy transmedialnej, kierownik dr Mirosław Filiciak, okres realizacji: 12.07.2013 – 11.07.2016
  • Główny wykonawca, asystent kierownika projektu
 • Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł 2.1 – współpraca międzynarodowa młodych humanistów (nr 21H12020681), Kultura popularna i wczesne kino na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890-1914, okres realizacji: 07.03.2013 – 06.01.2015
  • Kierownik projektu
 • Grant Prezydenta Miasta Łodzi, okres realizacji: 2008
  • Przygotowanie pracy magisterskiej To jest nasz teatr ruchomych obrazów. Kino w wizualnej kulturze popularnej Łodzi do 1914 r.

Projekty humanistyki cyfrowej

 • 2017 – Papierowi bandyci. Cyfrowa bibliografia polskiej powieści poszytowej i zeszytowej:  www.papierowibandyci.swps.edu.pl
 • 2017 – Czytelnia cyfrowa dwutygodnika artystycznego Organ (1910-1915): www.organ.swps.edu.pl
 • 2015 – Archiwum Cyfrowe Kultura Atrakcji. Źródła do badania kina I kultury popularnej na przełomie XIX I XX wieku: www.kultura-atrakcji.swps.edu.pl

Pozaakademickie doświadczenie zawodowe

 • 2016 Kurator Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi
 • 2012 Konsultant Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi – współpraca przy opracowywaniu Programu Rozwoju Kultury 2020+
 • 2011 Regionalny Kongres Kultury 2011 w Łodzi (org.: Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta, Łódzki Dom Kultury) – kierownik programowy
 • 2009-2011 Muzeum Sztuki w Łodzi – kurator programu naukowego

Działalność społeczna

 • od 2007 Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich „Topografie” wiceprzewodniczący (www.topografie.pl)

Stypendia

 • 2015    – Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 •   2014    – Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2009-2013 – Stypendium JM Rektora Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (3x)
 •   2011     – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 2006-2009 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3x)

Nagrody i wyróżnienia

 • 2016 – Główna nagroda w konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu współczesności (Polska Akademia Nauk)
 • 2015 – Wyróżnienie Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych USWPS dla rozprawy doktorskiej „Prosto z ulicy…”
 • 2009 – medal Senatu Uniwersytetu Łódzkiego za chlubne studia
 • 2009 – nagroda za najlepszą pracę magisterską na kierunku kulturoznawstwo na
 • Uniwersytecie Łódzkim

Krajowe i zagraniczne staże naukowe

 • 2015 – Universität Trier: Medienwissenschaft (Trewir) – Visiting scholar, 1-30 listopada
 • 2013 – Central European University Summer University (Budapeszt): Documentary Cinema in the Digital Century, 24 czerwca – 05 lipca
 • 2012 – Research School for Media Studies Winter School (Utrecht): Media/History. Issues of Media History and Historiography, 30 stycznia – 1 lutego
 • 2007 – Uniwersytet Primorska Summer School (Koper): META Humanities – Rethinking Europe: Construction of the New, 30 czerwca –12 lipca