Pod koniec 2020 roku i na początku stycznia 2021 ogłoszono listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu CEUS-UNISONO na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski.

Miło nam poinformować, że wśród wniosków, które zyskały uznanie koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki (organizatora konkursu) znalazł się projekt dr Ewy Ciszewskiej z Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ pt. Studia animacji w Gottwaldowie i Łodzi (1945/47-1990) – porównawcza biografia zbiorowa.

Na realizację działań przyznano kwotę w wysokości 439 200 złotych. Dr Ciszewska prace projektowe prowadzić będzie wspólnie z mgr. Ph.D. Pavelem Skopalem z Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

Zwycięski projekt ma na celu analizę i porównanie centrów animacji filmowej w Gottwaldovie i Łodzi. Odpowiedzi na pytania badawcze – udzielane za pomocą analiz filmowych, kwerend archiwalnych i wywiadów z twórcami – umożliwią zdobycie pełniejszej i bardziej zniuansowanej wiedzy o polskiej i czeskiej animacji filmowej.

Efektem przeprowadzonych badań będą opracowania dotyczące projektowej problematyki – dwie zbiorowe monografie (jedna w języku czeskim i jedna w języku polskim), trzy anglojęzyczne teksty publikowane w czasopismach z bazy danych SCOPUS oraz numer tematyczny czasopisma indeksowanego Scopus (w języku angielskim). Zebrane informacje dotyczące pracowników studia animacji zostaną opublikowane również w formie internetowej bazy danych.

Wykonawcy projektu mają nadzieję, że publikacje wypełnią lukę w badaniach nad kulturą produkcji w odniesieniu do filmu animowanego w czasach komunizmu i transformacji ustrojowej, zarówno w Czechosłowacji, jak i w Polsce.

Trzymamy kciuki za realizację tego przedsięwzięcia!

Grant na badanie animacji filmowej dla dr Ewy Ciszewskiej