dr Joanna Podolska
Katedra Teorii Literatury
📧

CVZainteresowania naukoweZajęcia fakultatywneStypendia, szkoleniaKsiążkiArtykuły i recenzje naukowe (wybrane)Inne publikacjePublikacje prasowe (wybrane)ScenariuszWystawyWażniejsze projektyNagrody, wyróżnienia, odznaczeniaUdział w konferencjach (z referatem)Inne
 • W 1988 roku ukończyła studia na filologii polskiej, w 1990 dyplom kulturoznawstwa, specjalizacja teatrologiczna
 • Od 1991 roku dziennikarka „Gazety Wyborczej” w Łodzi
 • Od 2001 współpracownik Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Filologiczny, warsztaty dziennikarskie na polonistyce, od 2008 r. także na dziennikarstwie)
 • W latach 2003-2005 prowadzi warsztaty dziennikarsko-historyczne „Litzmannstadt Getto – Ślady” (Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ/Instytut Tolerancji w Łodzi)
 • Od 2008 – asystent w Katedrze Teorii Literatury w Pracowni Języka i Kultury Żydowskiej UŁ
 • historia polskiej literatury emigracyjnej po 1939 roku
 • literatura rozproszona
 • życie społeczności żydowskiej w Polsce do 1939 roku, pamięć i post-pamięć Zagłady
 • tożsamość emigrantów, w tym polskich Żydów, losy powojennej diaspory
 • Łódź – jej historia i kultura
 • renowacja pamięci we współczesnym społeczeństwie
 • 2009-2010 – Artyści żydowscy dawnej Łodzi
 • 2008-2009 – Literatura i kultura łódzkiego getta
 • 2008-2009 – Łódź żydowska po 1945 roku
 • 2009 – Fundacja Stypendialna im. Stanisława Lama, Paryż
 • 2006 – stypendium kościuszkowskie Fundacji im. Tadeusza Kościuszki, Nowy Jork
 • 2002, sierpień – Lodz Ghetto Summer Workshop – Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie
 • 1999-2000 – stypendium Fundation Journalists in Europe, Paryż
 • 1998 – stypendium dziennikarskie Marshall Memorial Fellowship Program – The German Marshall Fund of the United States, Waszyngton

Autorskie:

 • Łódź żydowska. Spacerownik, Agora S.A., Łódź 2009
 • Jewish Łódź. Litzmannstadt Ghetto 1940-1944 , Agora S.A., Łódź 2009 (język angielski)
 • Litzmannstadt-Getto – Ślady. Przewodnik po przeszłości, Piątek Trzynastego, 2004 (polska i angielska wersja)
 • Łódź. Złota seria, Galaktyka, 2004 (wersja polska, niemiecka, angielska, hebrajska)
 • Potłuczona mozaika. Andrzeja Bobkowskiego myśli o epoce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin/Warszawa 2002
 • Kim jest William Wharton, Zysk i S-ka, Poznań 1996;

Współautorstwo:

 • Europa wg Auschwitz. Litzmannstadt Getto, Marek Miller, współpraca Zofia Kraszewska-Kelcz, Joanna Podolska-Płocka, Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau, Oświęcim 2009, s. 486
 • Spacerownik po regionie czyli szlakiem zamków w województwie łódzkim (współautorzy Piotr Machlański, Tomasz Stańczak), Agora S.A., Łódź 2009
 • Prezydenci Łodzi (współautor Przemysław Weintgertner), Łódź 2008
 • Spacerownik łódzki (współautor Ryszard Bonisławski), Agora S.A., Łódź 2008
 • Z żabiej perspektywy. Pięć lat Camerimage w Łodzi (współautor Anna Świerkocka), Piątek Trzynastego, Łódź 2005
 • Cmentarz żydowski w Łodzi (współautor Jacek Walicki), wersja polsko-angielska; Monumentum Iudaicum Lodzense, Łódź 1997 (wydanie drugie uzupełnione 2002)

Współredakcja:

 • [współred.] Kronika getta łódzkiego – Litzmannstadt Getto, tom 1-5, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009
 • [współred.] Die Chronik des Gettos Lodz-Litzmanstadt, t. 1-5, Wallstein Verlag, Gottingen 2007
 • [autor] Andrzej Bobkowski. Wierność w przyjaźni i lojalność, w: Jerzy Giedroyc: Kultura – Polityka – Wiek XX, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
 • [autor] Szmul. Rozensztajn, Notatnik, w: Zagłada Żydów. Studia i materiały, nr 5, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2009, s. 542-547
 • [autor] Pamięć getta w Łodzi, w: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, red. Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska, Łódź 2009, s. 223-232
 • [współautor] Żydzi berlińscy w getcie Litzmannstadt w zapiskach autobiograficznych, w: Żydzi berlińscy w Litzmannstadt Getto 1941-1944, Topografia Terroru, Archiwum Państwowe w Łodzi, Berlin-Łódź 2009
 • [współautor] Berliner Juden im Getto Litzmannstadt in Autobiografischen Aufzeichnungen, w: Berliner Juden im Getto Litzmannstadt 1941-1944. Ein Gedenkbuch, bearbeitet Ingo Loose, Stiftung Topographie des Terror, Łódź-Berlin 2009, s. 64-75
 • [autor] Nie w naszej mocy przebaczać. Chaim Mordechaj Rumkowski , Przełożony Starszeństwa Żydów w łódzkim getcie, w: Fenomen getta łódzkiego 1940-1944, red. Paweł Samuś, Wiesław Puś, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006
 • [autor] Pardonner n’est pas en notre povoir. Haim Mordechai Rumkowski, Doyen des Juifs`de ghetto de Lodz, w: Revue d’histoire de la Shoah. Les Conseils Juifs dans l’Europe Allemande, Paryż, Jullliet/Decembre 2006, s. 195-226;
 • [autor] Godne zmarszczki stylu. O Przemianach Liwiusza, w: Dlaczego Herbert. Wiersze, komentarze, interpretacje, Wydawnictwo UŁ, wyd. poszerzone II 2004, s. 141-151.
 • [autor] Wędrowanie ku obietnicy. Modlitwa Pana Cogito – podróżnika, w: Dlaczego Herbert, Wiersze i komentarze, Łódź 1992, s. 82-93 oraz w: Dlaczego Herbert. Wiersze, komentarze, interpretacje, Wydawnictwo UŁ, wyd. poszerzone II 2004.
 • [autor] Refleksje nad kształtem dziennika literackiego, Prace Polonistyczne, ser. XLVI, 1990, s. 197-223
 • [wstęp i opracowanie] Łódź od końca do końca. Fotografie Stefana Sztromajera z lat 1945-1989, Wydawnictwo Księży Młyn, 2009
 • [redaktor i współautor] Nauka pomogła nam przetrwać, katalog wystawy (wersja polska i niemiecka), Instytut Tolerancji, Łódź 2007
 • [autor] Arnold Mostowicz 1914-2002, w: „Honorowi Obywatele Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2006, s. 101-116
 • [autor] Marek Edelman, w: „Honorowi Obywatele Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2006, s. 143-152
 • [autor i redaktor] Dzieci z łódzkiego getta – katalog wystawy (wersja polska, angielska, francuska, włoska), Wydawnictwo Bilbo, Łódź 2004
 • [autor i redaktor] Ucieczka z kredowego koła (opracowanie listów Andrzeja Bobkowskiego i Aleksandra Bobkowskiego, magazyn Gazety Wyborczej, 27-28 listopada 1998
 • Liczne w „Gazecie Wyborczej”, także w: „Tyglu Kultury”, „Kronice Miasta Łodzi”, „Midraszu”, „Tygodniku Powszechnym”, magazynie „Europe” (Francja), „Frankfurter Randschau” (Niemcy), „Spurensuche” (Austria), m.in.:
 • [autor] Penelopa z Gwatemali. Opowieść o Barbarze Bobkowskiej, w: Tygodnik Powszechny nr 51-52, 20-27 grudnia 2009, s. 53-55
 • [autor] Es eint uns mehrals uns trennt, w: Spurensuche. Zeitschrift fur Geschichte der Erwachsenenbildung und Wissenschaftpopularisierung, Heft 1-4, Wiedeń, 2009, s. 213-217
 • [współautor] Piranie czekają na kadisz, Wysokie Obcasy, 4 stycznia 2007
 • [autor] Może tak musiało być. Śladami Andrzeja i Basi Bobkowskich w Łodzi, Gazeta Łódzka, 26 czerwca 1998.
 • [autor] Pożegnanie z Europą, Gazeta Wyborcza 1998, nr 161.
 • 2005 – scenariusz filmu dokumentalnego „Z głębokości wołam…” w reżyserii Wojciecha Gierłowskiego.
 • 2008 – „Andrzej Bobkowski – Chuligan wolności”, Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. Jana Ignacego Paderewskiego, Łazienki Królewskie – Podchorążówka. Wystawa czynna od 15 kwietnia do 31 sierpnia 2008 roku (przedłużona do 31 grudnia). Scenariusz: Joanna Podolska i Agnieszka Mitkowska. Projekt graficzny: Hanna Milanowicz
 • 2007 – wystawa „Nauka pomogła nam przetrwać”, Łódź
 • 2004-2009 – „Dzieci z łódzkiego getta”, Łódź, Wiedeń, Rzym
 • 2003 – „Andrzej Bobkowski. Chuligan wolności. W 90. rocznicę urodzin”, Fundacja Dynamis, Kraków październik-listopad, Klub Nauczyciela, Łódź grudzień-styczeń 2004.
 • od 2005-2009 – współpracownik zespołu redakcyjnego (polskiego i niemieckiego) pełnego wydania “Kroniki łódzkiego getta – Litzmannstadt Getto”, projekt Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu w Giessen i Archiwum Państwowego w Łodzi
 • 2006-2009 – wraz z Thomasem Lutzem z Fundacji Topografia Terroru w Berlinie koordynacja polsko-niemieckiego projektu “Berlińscy Żydzi w Litzmannstadt Getto 1941-1944”
 • 2006-2009 – Jewish Educational Tradition in Europe (JETE), europejski program edukacyjny dla dorosłych (Polska, Litwa, Francja, Niemcy, Austria, Włochy, Holandia)
 • 2003-2005 – koordynacja projektu historyczno-dziennikarskiego „Litzmannstadt Getto – Ślady” – Uniwersytet Łódzki, Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych , Instytut Tolerancji [publikacja fragmentów zebranych przez studentów wywiadów w: Europa wg Auschwitz. Litzmannstadt Getto, Marek Miller, współpraca Zofia Kraszewska-Kelcz, Joanna Podolska-Płocka, Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau, Oświęcim 2009, s. 486.
 • grudzień 2009 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego
 • wrzesień 2009 – Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi w dziedzinie kultury
 • lipiec 2009 – nagroda dla Polaków, którzy ratują od zapomnienia zabytki oraz propagują tradycję i kulturę żydowską przyznawana przez Fundusz Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego dla Polski Michaela H. Traisona, ambasadę Izraela w Polsce, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie oraz Żydowski Instytut Historyczny
 • 27 marca 2009 – medal „Pro publico bono” im. Sabiny Nowickiej przyznawany przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, „aby uhonorować ludzi szczególnie zasłużonych dla kultury polskiej i samego miasta. Jest wyrazem uznania dla tych artystów, pisarzy, dziennikarzy i społeczników, których charakteryzuje kreatywny stosunek do rzeczywistości, którzy już teraz, poprzez swoją pracę, pozostawili po sobie wyrazisty ślad na Ziemi, działając w myśl zasady „Pro publico bono”
 • [zespołowo] 4 marca 2009 nagroda w Ogólnopolskim Konkursie im. Mieczysław Orłowicza dla dziennikarzy za najlepsze materiały prasowe, radiowe i telewizyjne promujące polską turystykę krajową – w kategorii „materiały prasowe” za „Spacerownik po regionie – szlakiem zamków w województwie łódzkim” – dodatek do łódzkiego wydania Gazety Wyborczej. Zespół w składzie: Joanna Podolska, Piotr Machlański i Tomasz Stańczak. Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna przy współudziale Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej
 • 2008 – wyróżnienie przez branżowy miesięcznik „Press” w rankingu na najlepszych dziennikarzy regionalnych – „Za przybliżenie nieznanych zakątków, zabytków i propagowanie dorobku minionych pokoleń łodzian”
 • 2003 – odznaka „Za zasługi dla miasta Łodzi”
 • 2003 – honorowy medal 50-lecia Powstania w Getcie Warszawskim za walkę z ksenofobią
 • 2001 – „Sprężyna 2001”, którą przyznaje łódzki miesięcznik „Tygiel Kultury”
 • 2000 – wyróżnienie w konkursie „Dziennikarz z naszych stron” organizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
 • 24-26 maja 2007 – The Legacy of the Holocaust: The World Before, The World After, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 25 września – 27 września 2006 – Jerzy Giedroyc: Kultura – Polityka – Wiek XX. Panel Jerzy Giedroyc: Portret wielokrotny: Andrzej Bobkowski: Wierność w przyjaźni i lojalność
 • 2-4 kwietnia 2006 – Beyond Numbers, Beyond Names. The Experience of Holocaust Victims, Youngstown State University, Ohio, USA
 • W latach 2003-2009 – prezes stowarzyszenia Instytut Tolerancji w Łodzi.