profil Academia.edu: https://ktfp.academia.edu/JustynaMichalikTomala

ORCID: 0000-0003-4865-0566

adres email: justyna.tomala@uni.lodz.pl

Zainteresowania naukowe: awangarda teatralna Europy Środkowo-Wschodniej, neoawnagarda, culture studies, performatyka, sztuka i polityka, twórczość Tadeusza Kantora.

 

Książki: Idea bardzo konsekwentna. Happening i Teatr Happeningowy Tadeusza Kantora, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2015

 

Redakcja i współredakcja publikacji książkowych:

 

 1. Tadeusz Kantor i lata czterdzieste, red. Józef Chrobak, Justyna Michalik, Cricoteka, Kraków 2013.
 2. Tadeusz Kantor i lata 1959-1964, red. Józef Chrobak, Justyna Michalik, Cricoteka, Kraków 2013.
 3. Tadeusz Kantor. Ostatnie dziesięciolecie. 1980-1990, red. Józef Chrobak, Justyna Michalik, Cricoteka, Kraków 2013.
 4. Tadeusz Kantor. Tapyba. Teatras / Tadeusz Kantor. Theatre [Tadeusz Kantor. Malarstwo. Teatr], red. Józef Chrobak, Justyna Michalik, Narodowa Galeria Sztuki w Wilnie, Wilno 2012.
 5. Tadeusz Kantor. Poola avangardist ja teatriuuendaja / Tadeusz Kantor. Polish Avant-Gardist and Theatre Reformer [Tadeusz Kantor – polski awangardysta i reformator teatru], red. Józef Chrobak, Justyna Michalik, Ellu Maar, Kumu Art Museum, Tallin 2011.
 6. „Umarła klasa”. Seans Tadeusza Kantora. 1975-1979, red. Józef Chrobak, Justyna Michalik, Cricoteka, Kraków 2011.
 7. Tadeusz Kantor. Od „Małego dworku” do „Umarłej klasy”, red. Józef Chrobak, Justyna Michalik, Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Cricoteka, Kraków – Wrocław 2010.
 8. „Les Cordonniers” de Tadeusz Kantor /„Szewcy” Tadeusza Kantora, red. Józef Chrobak, Karolina Czerska, Justyna Michalik, Cricoteka, Kraków 2010.
 9. Wincenty Kućma, red. Józef Chrobak, Justyna Michalik, Galeria Starmach, Kraków 2010.
 10. Daniel Mróz, red. Andrzej Szczepaniak, wybór i opracowanie tekstów Józef Chrobak, Justyna Michalik, Galeria Starmach, Kraków 2010.
 11. Tadeusz Kantor i Artyści Teatru Cricot 2. Dokumenty i materiały. Tom I, red. Józef Chrobak, Justyna Michalik, Cricoteka, Kraków 2009.
 12. Jerzy Tchórzewski. Prace z lat 1954-1964, red. Józef Chrobak, Justyna Michalik, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2009.
 13. Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng, red. Józef Chrobak, Justyna Michalik, Marek Wilk, Galeria Piekary, Poznań 2009.
 14. Robert Berger i Krzysztof Penderecki. Dziadek i wnuk. Przewodnik po wystawie pod redakcją Józefa Chrobaka i Justyny Michalik, Muzeum Regionalne w Dębicy, Dębica 2009.
 15. W Tarnowie i Krakowie. Szkolne lata Tadeusza Kantora 1924-1939 wraz z uzupełnieniami do roku 1944, red. Józef Chrobak, Justyna Michalik, Cricoteka, Kraków 2009.
 16. Tadeusz Kantor nad morzem, red. Józef Chrobak, Justyna Michalik, Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni – Cricoteka, Kraków – Gdynia 2009.
 17. Grupa Krakowska. Dokumenty i materiały z lat 1932-2008, Józef Chrobak, Marek Wilk, współpraca redakcyjna Justyna Michalik, Cricoteka, Kraków 2008.

Artykuły naukowe:

 1. Reality As Disguise. Tadeusz Kantor’s Happening Work, (w:) Realisms of the Avant-Garde, red. Moritz Baßler, Benedikt Hjartarson, Ursula Frohne, David Ayers, Sascha Bru, seria: European Avant-Garde and Modernism Studies, tom 6, Berlin: Walter de Gruyter, 2020.
 2. Nie można bezkarnie ważyć się powtarzać czegoś, co było już raz w życiu. Czas zamącony się mści . Rzecz o spektaklu Wielopole, Wielopole Tadeusza Kantora, „Didaskalia. Gazeta teatralna”, październik 2019 nr 153.
 3. Something HAPPENED theatrically – The Cricot Artists’ Theatre, (w:) Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe, red. Imre, D. Kosiński, Instytut Teatralny im Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie/NATFA/FAPUO/STI/SLOGI, Warszawa 2018.
 4. Tadeusz Kantor színházi útkeresései. Adalékok Az emlékezet tere címü kiállításhoz [Teatralna droga Tadeusza Kantora Przyczynek do wystawy „Przestrzenie pamięci”], (w:) Milánói leckék. Tadeusz Kantor centenáriuma a Nemzeti Színházban, Z. Szász, Á. Pálfi, Budapeszt, 2018.
 5. Nie/możliwe połączenia – akcjonizm wiedeński i happening Kantora, (w:) Kontrkultura – motywy, manifestacje, dziedzictwo, Europejskie Stowarzyszenie Kulturoznawcze”, red. A. Węcławiak, Poznań 2018.
 6. Ciało zdeprawowane. Strategie deformacji w sztuce Tadeusza Kantora, (w:) Ciało i ponowoczesność. W kręgu sztuki, red. W. Dittrich, M. Hybiak, M, Wirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017.
 7. (Nie)widoczne, (nie)świadome, (nie)znaczące w twórczości Tadeusza Kantora, (w:) Kultura wobec nieświadomego. Studia (post)psychoanalityczne, red. J. Osiński, A. Szwagrzyk-Dalasińskia, P. Tański, Wydawnictwo IBD, Toruń 2017.
 8. Człowiek i przedmiot w Kantorowskich przestrzeniach, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 1-2 (308-309), 2015.
 9. Utopia rzeczywistości, „Pamiętnik Teatralny”, z. 2 (254) 2015.
 10. Drumul lui Tadeusz Kantor către teatrul morții [Tadeusza Kantora droga do Teatru Śmierci], „Teatrul Azi”, nr 6-7-8, 2015.
 11. Arta happening-ului la Tadeusz Kantor [Sztuka happeningu Tadeusza Kantora], „Scena.ro. Revista de artele spectacolulu”, nr 28 (1) 2015.
 12. Kalendaria życia i twórczości Tadeusza Kantora. Próba charakterystyki specyficznej formy wydawnictw i ich znaczenie w kontekście tworzenia programu muzeum Tadeusza Kantora, (w:) Zarządzanie w Kulturze – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tom 12, red. E. Kocój, E. Orzechowski, Kraków 2011.

Projekty naukowe – członek zespołowych projektów badawczych:

 1. Odzyskana awangarda. Polska i środkowoeuropejska awangarda teatralna, finansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr projektu: 0144/NPRH6/H11/85/2018. Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Leyko.