dr hab. prof. nadzw. UŁ Karolina Prykowska Michalak karolina.prykowska@uni.lodz.pl

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego ds. programu Erasmus i innych programów wymiany studenckiej

kierowniczka projektu:
Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych – studia dualne
POWR.03.01.00-00-DU07/18-00

ORCID: 0000-0003-1560-1645
Profil Academia: https://ktfp.academia.edu/KarolinaPrykowskaMichalak

📧

Zainteresowania naukoweKsiążkiRedakcja i współredakcja publikacji książkowychArtykuły naukowe (najnowsze)Projekty badawcze

Polityka kulturalna, zarządzanie teatrem, teatr niemiecki, jego struktury organizacyjne oraz współczesna estetyka, europejskie systemy organizacji teatrów, badania publiczności

 • Kurtyna w górę! Relacje między teatrem polskim i teatrem niemieckim po 1990 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 238
 • Teatr niemiecki w Łodzi. Sceny-Wykonawcy-Repertuar, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, ss. 214
 • Teatr niemiecki w Polsce XVIII-XX wiek, red. Karolina Prykowska-Michalak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, ss. 356
 • Felix Austria – dekonstrukcja mitu? Dramat i teatr austriacki od początku XX wieku, red. Małgorzata Leyko, Artur Pełka, Karolina Prykowska-Michalak, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, ss. 295
 • Felix Austria Dekonstruktion eines Mythos? Das Österreichische Drama und Theater seit Beginn des 20. Jahrhunderts, red. Małgorzata Leyko, Artur Pełka, Karolina Prykowska-Michalak, Wydawnictwo Litblockin, Fernwald 2009, ss. 443
 • Migrationen/Standortwechsel deutsches Theater in Polen, red. Artur Pełka, Karolina Prykowska-Michalak, Wydawnictwo Hamal, Łódź/Tübingen 2007, ss. 230
 • Dyrektor teatru. Perspektywa niemiecka, Didaskalia 155, luty 2020, DOI: 10.34762/ahn1-dk04
 • Kryzys publiczności w teatrze niemieckim?, Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 597-608, DOI 10.4467/20843976ZK.19.036.11715
 • Jak zniszczyć światowej klasy teatr przed upływem jednego sezonu? Fiasko pomysłu Nowej Volksbühne, Didaskalia, nr 147, 2018. s. 52-56.
 • Teatr polski w Stanach Zjednoczonych. Od teatru etnicznego do teatru interkulturowego, [w:] Diaspora polska w Ameryce Północnej, red. Rafał Raczyński, Katarzyna A. Morawska, Muzeum Emigracji w Gdyni 2018, ISBN 978-83-65751-04-1, ss. 529-539. https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/901146
 • Years of compromises and political servility – Polish artist during Cold War, [w:] Theatre, Globalization and the Cold War, red. Christopher Balme, Berenika Szymanski-Düll, Wydawnictwo Palgrave Macmilan 2017. s. 189-205 ISBN: 978-3-319-48083-1 DOI 10.1007/978-3-319-48084-8
 • Teatr  i edukacja – przykłady z historii teatru, [w:] Edukacja dla teatru a pedagogika teatralna – idee i praktyka, red. Joanna Szulborska-Łukaszewicz; Joanna Olszewska-Gniadek; Katarzyna Plebańsczyk; Barbara Turlejska, Kraków 2017, Wydawnictwo Attyka. s. 61-70 ISBN: 978-83-65644-41-1
 • Teatr jako instytucja moralna oraz teatr jako przedsiębiorstwo na przykładzie Theater am Schiffbauerdamm „Studia Niemcoznawcze” Tom LX, 2017, s. 347-354, ISSN 0208-4597
 • Do kogo należy teatr. Zmiany w teatrach Berlina, „Didaskalia” nr 141, 10/2017 s. 11-16.
 • Sustainability and changeability Development of organizational theater systems in Europe, edited by Karolina Prykowska-Michalak and Daria Skjoldager-Nielsen, Izabela Molińska, Stockholm 2017 WYDAWNICTWO; STUTS Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga
 • System organizacji teatrów w Europie, red. Karolina Prykowska-Michalak, Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
  Warszawa 2016 ss. 334 ISBN – 978-83-63276-62-1
 • Felix Austria – dekonstrukcja mitu? Dramat i teatr austriacki od początku XX wieku, red. Małgorzata Leyko, Artur Pełka, Karolina Prykowska-Michalak, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, ss. 295.
 • Felix Austria Dekonstruktion eines Mythos? Das Österreichische Drama und Theater seit Beginn des 20. Jahrhunderts, red. Małgorzata Leyko, Artur Pełka, Karolina Prykowska-Michalak, Wydawnictwo Litblockin, Fernwald 2009, ss. 443.
 • Teatr niemiecki w Polsce XVIII-XX wiek, red. Karolina Prykowska-Michalak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, ss. 356.
 • Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych – studia dualne POWR.03.01.00-00-DU07/18-00
 • Kierowniczka projektu badawczego  NCN – Rozwój systemów organizacji teatrów w UE nr: UMO-2012/07/B/HS2/01485 termin realizacji: lipiec 2013 – czerwiec 2016
 • Udział w międzynarodowym projekcie naukowym: SCENA czyli MOST. Teatr i dramat jako     czynniki     polsko-niemieckiego transferu kulturowego po roku 1989, realizowanym     wspólnie z Uniwersytetem Ludwiga-Maximiliana w Monachium, finansowanym przez     Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki/Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung, termin     realizacji: 03.01.2011-31.05.2013
 • Kierowniczka grantu MNISW: Relacje między teatrem polskim i teatrem niemieckojęzycznym     po 1990 roku, nr grantu: N N105 143537, termin realizacji 15.10.2009-14.10.2011
 • Kierowniczka grantu zbiorowego KBN: – Teatr niemiecki w Polsce, nr grantu 1H01E03629,     termin realizacji 24.10.2005 – 23.10.2007
 • Udział w grancie zbiorowym KBN: – Teatr masowy – teatr dla mas prowadzonym pod kierownictwem d hab. prof. nadzw. Małgorzty Leyko, nr grantu 1H01E03826, realizacja 2004-2005