Plany studiów (siatki)

Plany studiów (w formacie xls) uporządkowane są wg przedmiotów wspólnych (arkusz główny) i specjalnościowych (arkusze ze skrótowymi nazwami specjalności) oraz w układzie semestralnym.

Kulturoznawstwo (studia licencjackie) będzie miało zajęcia w trybie hybrydowym WE WTORKI. Będą to następujące zajęcia:

WPROWADZENIE DO STUDIOWANIA KULTUROZNAWSTWA (28h) – dr Łukasz Biskupski

KANON LITERACKI – OD FLAUBERTA DO BECKETTA (28h) – prof. Danuta Szajnert

EDYCJA TEKSTÓW (28h) – mgr Andżelika Siniarska