Drugi stopień studiów – magisterski – trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się uzyskaniem tytułu magistra.

Przedmioty dzielą się na dwie grupy. Pierwszą stanowią zajęcia wspólne, drugą – zajęcia specjalnościowe. Wyboru specjalności w ramach kierunku kulturoznawstwo dokonuje się po pierwszym semestrze.

Plany studiów (siatki)

Plany studiów (w formacie xls) uporządkowane są wg przedmiotów wspólnych (arkusz główny) i specjalnościowych (arkusze ze skrótowymi nazwami specjalności) oraz w układzie semestralnym.