Media audiowizualne i kultura cyfrowa to studia magisterskie skierowane do osób, które interesują się filmem, mediami audiowizualnymi i kulturą cyfrową, śledzą przeobrażenia zachodzące w produkcji oraz dystrybucji mediów, a także dostrzegają społeczne i ekonomiczne zmiany związane z rozwijającą się kulturą internetu. Studia oferują możliwość podjęcia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, dzięki ofercie zajęciowej wpisanej w dziewięć różnych modułów tematycznych. W każdym module znajduje się kilka przedmiotów, spośród których student może wybrać te najbardziej interesujące, a tym samym stworzyć własny, wyjątkowy program nauczania. Moduły te są następujące:

 • Strategie badań mediów
 • Technologie doświadczenie/teorie mediów
 • Analiza/krytyka
 • Estetyki/autorzy/gatunki
 • Kreacja/produkcja
 • Narracje audiowizualne
 • Historia/archiwum
 • Polityki mediów
 • Dystrybucja/obiegi medialne

Co oferujemy?

Studia dostarczają niezbędnych narzędzi do zrozumienia współczesnej kultury i aktywnego w niej uczestniczenia. Oferują także pogłębioną, uporządkowaną wiedzę teoretyczną oraz kładą nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych takich jak: planowanie, organizowanie działań w obszarze mediów audiowizualnych i kultury cyfrowej, komunikatywność, efektywność działania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem i zdolność do kierowania zespołem. Kierunek ten dostarcza również możliwości prowadzenia badań i kładzie nacisk na rozwój umiejętności analityczno-praktycznych w zakresie:

 • Badania mediów społecznych
 • Praktyk designu
 • Analizy tekstów audiowizualnych
 • Kreacji przekazu multimedialnego
 • Badania strategii sektora medialnego
 • Analizy procesów twórczych i odbiorczych

 

Dla kogo?

Studia magisterskie na kierunku MEDIA AUDIOWIZUALNE I KULTURA CYFROWA  adresowane są do osób posiadających tytuł licencjata, zainteresowanych filmem, mediami audiowizualnymi i kulturą cyfrową. Studia pozwalają ugruntować i rozwinąć wiedzę zdobytą na pierwszym stopniu studiów lub też uzupełnić ją o nowe obszar. Zapraszamy więc na studia magisterskie absolwentów różnych kierunków humanistycznych, którzy chcieliby pogłębić i wzbogacić swoje wykształcenie.

Szczegółowe informacje rekrutacyjne dostępne są na stronie https://rekrutacja.uni.lodz.pl

 

Co po studiach?

Absolwenci są przygotowywani do pracy w zawodach związanych z kulturą filmową i mediami cyfrowymi. Daje to możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijających się instytucjach sektora audiowizualnego (także w Łodzi). Ukończenie studiów wyposaża też absolwentów w kompetencje przydatne na rozmaitych stanowiskach w ramach przemysłu medialnego.

 

Szczegółowy program studiów do pobrania.