Pierwsze studia na polskich uczelniach wyższych o profilu praktycznym poświęcone przygotowaniu zawodowemu do prowadzenia produkcji teatralnej, organizacji widowisk oraz wydarzeń o charakterze artystycznym i społecznym. Program kształcenia realizowany jest w ścisłej współpracy z instytucjami kultury i kładzie silny nacisk na rozwój indywidualnych zdolności oraz zainteresowań studentów. Od pierwszego semestru studenci odbywają praktyki zawodowe w instytucjach kultury (teatrach, stowarzyszeniach, fundacjach i agencjach artystycznych), a także organizują własne wydarzenia artystyczne.

W trakcie studiów studenci poznają zagadnienia z obszaru najnowszej kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem teatru i widowisk (wykładowcami są pracownicy Instytutu Kultury Współczesnej), a także problematykę dotyczącą finansowych i prawnych aspektów organizacji i zarządzania kulturą (przedmioty te prowadzą pracownicy Instytutu Finansów oraz instytucji kultury – teatrów, stowarzyszeń twórczych, organizatorzy festiwali). Studenci zdobywają praktyczne umiejętności dzięki bezpośredniej współpracy z profesjonalistami w warunkach odpowiadających ich przyszłej pracy zawodowej.

Bloki zajęć

Przedmioty łączą się tematycznie w cztery bloki realizowane przez trzy lata studiów:

  • Blok kulturoznawczy: historia i teoria kultury, kulturowa historia nowoczesności, sztuka najnowsza, praktyki artystyczne XX wieku, interdyscyplinarne projekty artystyczne;
  • Blok teatrologiczny: teatr najnowszy, teatr jako instytucja i przedsiębiorstwo, techniki i rzemiosła teatralne, współczesna scena tańca, gatunki teatru muzycznego, teksty dla teatru;
  • Blok organizacyjny: polityka kulturalna, ekonomia w kulturze, marketing sztuki, zarządzanie kulturą i promocja sztuki;
  • Blok warsztatowy: planowanie, realizacja i ewaluacja projektów; organizacja pracy zespołu; stylistyka praktyczna i edycja tekstów; komunikacja i wystąpienia publiczne; zajęcia w studiu radiowym.
Aktualny rozkład zajęć

W przygotowaniu.

Plany studiów (siatki)

Wkrótce.