Studenckie Koła Naukowe to organizacje zarejestrowane na uczelni, których celem jest działalność naukowa i rozwój kompetencji aktywnych studentów. Na Wydziale Filologicznym funkcjonuje aż 40 kół naukowych! 6 z nich działa w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ.

 

Koło Naukowe Antropologów Literatury
Opiekun:
dr hab. Mariusz Gołąb
mariusz.golab@uni.lodz.pl
www.facebook.com/anthropologos/


Studenckie Koło Naukowe Teatrologów UŁ
Opiekunowie:
prof. dr hab. Małgorzata Budzowska
malgorzata.budzowska@uni.lodz.pl
www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Teatrolog%C3%B3w-U%C5%81-114526428622544/


Koło Naukowe Filmoznawców
Opiekun:
dr Adam Cybulski
adam.cybulski@uni.lodz.pl
www.facebook.com/filmoznawczo/


Koło Badaczy Popkultury „PULP”
Opiekun:
dr Michał Pabiś-Orzeszyna
michalpabis@gmail.com
www.facebook.com/kbppulp/


Koło Naukowe Badaczy Gier
Opiekun:
dr Kamil Jędrasiak
kamil.jedrasiak@uni.lodz.pl
www.facebook.com/knbgul/


Studenckie Koło Naukowe Badaczy Nowych Mediów
Opiekun:
dr Monika Górska-Olesińska
 monika.gorska-olesinska@uni.lodz.pl
www.facebook.com/nowemediaUL/