W I semestrze studiów każdy student zalicza dwa wykłady obowiązkowe (bez zapisów). Oprócz tego każdy ma obowiązek wybrać dwa kursy (dokładnie dwa) z każdego z trzech modułów, w sumie jest to zatem sześć kursów. Ukończenie tych kursów jest niezbędne do zaliczenia semestru. W rozkładzie zajęć te trzy moduły opisane są jako KS1, KS2 i KS3 (w prawym górnym rogu kratki).

Listy z zapisami będą otwarte od 30 września, godz. 19.00,  do 2 października, godz. 15.00.

 

Moduł 1. Nowoczesność (należy wybrać 2 propozycje)

 1. Miasta nowoczesności, dr Ł. Biskupski/ dr P. Olkusz
 2. Kulturowa historia sztuki XX i XXI wieku, prof. A. Rejniak-Majewska /dr T. Załuski
 3. Literatura nowoczesności i ponowoczesności, prof. B. Śniecikowska
 4. Teatr nowoczesny, prof. M. Budzowska

Moduł 2. Pamięci/ tożsamości/ historie (należy wybrać 2 propozycje)

 1. Historia sztuk wizualnych w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r., dr T. Załuski
 2. Literatura i kultury pamięci – prof. D. Szajnert
 3. Literatura, pamięć, historia, prof. N. Lemann
 4. Przeciw-historie i postpamięć w teatrze, prof. M. Budzowska

Moduł 3. Organizacja systemów kultury (należy wybrać 2 propozycje)

 1. Idea instytucji  publicznej, dr P. Olkusz/ dr A. Różalska
 2. Praktyczne aspekty działania instytucji publicznej, dr J. Podolska
 3. Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury, dr P. Kowalski
 4. Organizacja rynku sztuki, dr D. Leśnikowski

 

 

Sylabusy (opisy) kursów znajdują się pod tym linkiem. Zapisy zakończyły się, wyniki mogą zobaczyć Państwo tutaj tutaj.

 

Proszę dobrze przemyśleć decyzję o zapisie, ponieważ skutkuje ona koniecznością uzyskania zaliczenia z wybranych przedmiotów. Dla lepszej orientacji tutaj mogą Państwo zapoznać się z siatkami zajęć całego toku studiów. W razie wątpliwości albo problemów prosimy o kontakt z opiekunem roku, dr Aleksandrą Różalską (aleksandra.rozalska@uni.lodz.pl).

 

Kultura i sztuka współczesna (mgr) – zasady wyboru zajęć