dr hab. prof. UŁ Małgorzata Budzowska

Profesor w Katedrze Dramatu i Teatru UŁ
Research Associate w Archive of Performances of Greek and Roman Dramas w University of Oxford

📧

Zainteresowania naukoweMonografie autorskie i współautorskieWspółredakcja książekArtykuły naukowe i rozdziały w tomach zbiorowych (wybór)Projekty badawcze i popularyzatorskie

polski teatr współczesny, recepcja klasyki w teatrze współczesnym, koncepcja tragizmu w polskim dramacie i teatrze współczesnym, mit i teatr, polityczność teatru, recepcja mitu w kulturze

 • Sceniczne metamorfozy mitu. Teatr polski XXI wieku w perspektywie kulturowej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
 • Ethics of Emotions in the tragedies of Euripides, Seneca and Racine, trans. Adriana Grzelak-Krzymianowska, Cross-Roads Series, ed. R. Nycz, T. Walas, vol. 1, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2012.
 • Fedra, czyli o etyce uczuć w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine’a, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 • Chiżyńska, J. Czerwińska, M. Budzowska, Starożytny teatr i dramat w świetle pism scholiastów. Leksykon, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.
 • Metamorphoses of Ancient Myths, ed. Małgorzata Budzowska, Burc Idem Dincel, Jadwiga Czerwińska, Katarzyna Chiżyńska, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2017.
 • Metateksty i parateksty teatru i dramatu od antyku do współczesności, ed. Katarzyna Chiżyńska, Jadwiga Czerwińska, Małgorzata Budzowska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
 • Ancient Myths in the Making of Culture, ed. Małgorzata Budzowska, Jadwiga Czerwińska, Warsaw Studies in Classical Literature and Culture, vol. 3, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2014.
 • Budzowska, M. (2021) „Existing Within and Beyond Time: «Capri-the Island of Fugitives» by Krystian Lupa”, Pamiętnik Teatralny, 70(2), s. 11–36. doi: 10.36744/pt.667.
 • Budzowska, “External and Internal Violence within the Myth of Iphigenia. Staging Myth Today”, [w:] Ancient Violence in the Modern Imagination; The Fear and The Fury, ed. by Irene Berti, Maria G. Castello, Carla Scilabra, Bloomsbury Academic, London-New York 2020, s. 73-91.
 • Budzowska, “In the Universe of Cassandra: The Ancient Topos of Clairvoyance in the Futuristic World of Minority Report (2002)”, Text Matters. A Journal of Literature, Theory and Culture 10/2020: Literature goes pop! Literary intertexts in popular culture.
 • Budzowska, „Paradygmat arystotelesowski w zarządzaniu teatrem – casus Macieja Nowaka”, Zarządzanie w kulturze 2020/21, z. 2, s. 147-164.
 • Budzowska, „Abiekt uwięziony w języku. Współczesne inscenizacje mitu Fedry w polskim teatrze współczesnym: Kleczewska, Zadara, Wiśniewski”, Pamiętnik teatralny 1/2020 (273), s. 51-70.
 • „Czy teatr może powstrzymać wojnę? Orestes w Mosulu Milo Rau”, Dialog 2019/9 (754), s. 208-217.
 • „Multimedialność w inscenizacji dramatu antycznego. I Ifigenia Tomasza Bazana”, Studia de Cultura 11(2) 2019, s. 6-19.
 • “Death in Theatre. Between Word and Image”, [w:] Małgorzata Budzowska, Burc Idem Dincel, Jadwiga Czerwińska, Katarzyna Chiżyńska (eds.), Metamorphoses of Ancient Myths, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2017, s. 207-233.
 • (współautorstwo z Burc Idem Dincel), “Introduction. The Work of Myth within the Work on Myth”, [w:] Małgorzata Budzowska, Burc Idem Dincel, Jadwiga Czerwińska, Katarzyna Chiżyńska (eds.), Metamorphoses of Ancient Myths, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2017, s. 13-24.
 • Interpres nec imitator in artum. Intertekstualna mimesisArs poetica Horacego i w scholiach”, [w:] Katarzyna Chiżyńska, Jadwiga Czerwińska, Małgorzata Budzowska (eds.), Metateksty i parateksty teatru i dramatu od antyku do współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 39-50.
 • “The Political Theatre of Dying in the Antigone Production by Marcin Liber”, Forum Modernes Theater 47 (2016), s. 150-164.
 • (współautorstwo z Jadwigą Czerwińską), „Mit Ifigenii – między tekstem a sceną”, [w:] Grażyna Golik-Szarawarska (ed.) Wartości formalne antycznego dramatu i teatru greckiego, Katowice 2015, s. 169-197.
 • (współautorstwo z Jadwigą Czerwińską), “Intersemiotic translation of the ancient myth in the production of Phaedra by Maja Kleczewska” [in:] Artur Gałkowski (ed.), The Power of Intellect. Umberto Eco – reception and reminiscences in Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 323-348.
 • „Ancient Myth in Postmodern Theatre”, [w:] Małgorzata Budzowska, Jadwiga Czerwińska (eds.), Ancient Myths in the Making of Culture, Warsaw Studies in Classical Literature and Culture, vol. 3, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2014, s. 211-221.
 • “Postmodern Performances of Ancient Greek Tragedy (Aeschylus’ Oresteia and Euripides’ Electra)”, Athens Journal of Humanities and Arts, vol. 1, no. 3, July 2014, s. 225-237.
 • „Efekt Lucyfera – emocje jako źródło szaleństwa”, [w:] Adrian Stelmaszczyk, Paulina Prus (eds.), Wokół rozumienia szaleństwa. Szkice z zakresu humanistyki, Wydawnictwo UMK, Toruń 2012, s. 51-63.
 • „Girardowska mimesis pożądania w dramacie E. O’Neilla Żałoba przystoi Elektrze”, [w:] Jan Potkański, Robert Pruszczyński (eds.), Poza monogamią, Elipsa, Warszawa 2012, s. 227-236.
 • „Dziecko w tragediach Eurypidesa”, Teksty Drugie 6 (132) 2011, s. 187-200.
 • „Czy wstyd to ‘bóg bezczynny’. Ambiwalentny charakter wstydu Fedry”, w Jan Potkański, Robert Pruszczyński (eds.), Spojrzenie-Spektakl-Wstyd, Elipsa, Warszawa 2011, s. 125-138.
 • Narodowe Centrum Nauki, projekt programu SONATA (2012/07/D/HS2/01106): Recepcja mitów antycznych z kręgu kultury śródziemnomorskiej w teatrze polskim XXI wieku (2013-2017). Wysokość grantu: 190 650 PLN. Projekt indywidualny. Rola: Kierownik projektu i Główny wykonawca.
 • Narodowe Centrum Nauki, projekt programu OPUS (2012/07/B/HS2/01475): Starożytny teatr i dramat w świetle pism scholiastów (2013-2017).Wysokość grantu: 497 175 PLN. Projekt zespołowy z prof. Jadwigą Czerwińską i dr Katarzyną Chiżyńską. Rola: Główny wykonawca.
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, projekt popularyzatorski programu Skills-eNgage: Kulturowe dziedzictwo Antyku śródziemnomorskiego (03.2015-12.2015). Wysokość grantu: 45 000 PLN. Rola: Kierownik projektu i Główny wykonawca.
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, projekt szkoleniowo-badawczy programu Skills-Praxis – staż w Archive of Performances of Greek and Roman Drama, University of Oxford (10.2014-03.2015). Wysokość grantu: 14 353 €. Projekt indywidualny. Rola: Kierownik projektu i Główny wykonawca.