W I semestrze studiów magisterskich Media audiowizualne i kultura cyfrowa każdy student realizuje dwa wykłady obowiązkowe (bez zapisów). Oprócz tego każdy ma obowiązek wybrać dwa kursy (dokładnie dwa) z każdego z trzech modułów; w sumie jest to zatem sześć kursów. Ukończenie tych kursów jest niezbędne do zaliczenia semestru. W rozkładzie zajęć te trzy moduły opisane są jako MA1, MA2 i MA3 (w prawym górnym rogu kratki).

Listy z zapisami będą otwarte od 30 września, godz. 19.00,  do 2 października, godz. 15.00.

 

Moduł 1. Strategie badań mediów (należy wybrać 2 propozycje)

 1. Badanie gier komputerowych, dr D. Staszenko-Chojnacka
 2. Współczesny polski film animowany: produkcja, dystrybucja, edukacja, prof. P. Sitarski/dr M. Pabiś-Orzeszyna
 3. Badanie praktyk mediów społecznych, dr P. Sołodki
 4. Współczesne badania widowni filmowej i telewizyjnej, prof. Konrad Klejsa

 

Moduł 2: Technologie doświadczenia/teorie mediów (należy wybrać 2 propozycje)

 1. Sztuczne tła w twórczości filmowej i telewizyjnej, dr M. Pabiś-Orzeszyna
 2. Teorie nowych mediów, dr M. Górska-Olesińska/dr K. Jędrasiak
 3. Współczesne praktyki dokumentalistyczne, dr P. Sołodki
 4. Doświadczenie użytkownika, dr M. Chojnacki

 

Moduł 3: Analiza/krytyka (należy wybrać 2 propozycje)

 1. Strategie transmedialne, dr. K Prajzner
 2. Kino jako medium krytyki społecznej – przypadek współczesnego kina austriackiego, mgr O. Wesołowska
 3. Socialist and Post-Socialist Cinema in Eastern Europe, dr Lucian Tion
 4. Sztuki mediów jako praktyki badawcze, prof. R. Kluszczyński

 

Sylabusy (opisy) kursów znajdują się pod tym linkiem. Zapisy zakończyły się, wyniki mogą zobaczyć Państwo tutaj tutaj.

Proszę zwrócić uwagę, że w każdej grupie zajęciowej limit wynosił 23 osoby i nie będzie on powiększony. Osoby, które nie zdążyły się zapisać lub zapisały się powyżej ustalonego limitu prosimy o kontakt z opiekunem roku, prof. Marcinem Składankiem (marcin.skladanek@uni.lodz.pl)

Proszę dobrze przemyśleć decyzję o zapisie, ponieważ skutkuje ona koniecznością uzyskania zaliczenia z wybranych przedmiotów. Dla lepszej orientacji tutaj mogą Państwo zapoznać się z siatkami zajęć całego toku studiów. W razie wątpliwości albo problemów prosimy o kontakt z opiekunem roku, prof. Marcinem Składankiem (marcin.skladanek@uni.lodz.pl).

Media audiowizualne i kultura cyfrowa (mgr) – zasady wyboru zajęć