Sylabus przedmiotu fakultatywnego

Tytuł: Współczesne praktyki dokumentalistyczne

Osoba prowadząca: dr Paweł Sołodki            

Dla kierunku: II rok kulturoznawstwa

Dla specjalności: promocja sztuki, filmoznawstwo, nowe media

Poziom studiów: II stopień

Punktacja: 4 ETSC

 

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie licznych współczesnych form, w jakich ujawnia się pragnienie dokumentowania rzeczywistości. Głównym narzędziem dawno przestał być tradycyjnie rozumiany film dokumentalny o pełnym bądź krótkim metrażu. Seriale dokumentalne w mediach cyfrowych (VOD, YouTube, Vimeo), dokumenty mikrometrażowe (np. projekt „60 Sec Doc”), dokumenty tworzone społecznościowo (tzw. crowdsourcingowe), dokumenty hybrydyczne rodzajowo (eksperymentalne, animowane, reklamowe, teledyskowe), interaktywne dokumenty webowe (tzw. web-docs), generatywne bazy danych, cyfrowe gry dokumentalne (tzw. docu-games), dokumenty w technologiach VR i AR czy praktyki dokumentalistyczne w mediach społecznościowych to nie pełnia możliwości współczesnego dokumentu, ale ledwie wycinek spektrum możliwości. W trakcie zajęć przyjrzymy się tym formom, lokując je zarówno w takich kontekstach jak remediacja, interaktywność, partycypacja, ale też post-prawda i fake-news.

 

Wymagania wstępne:          

brak

 

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć z przedmiotu:

 1. Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, także w procesie historycznym, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu nauk o kulturze, nauk o sztuce i literaturoznawstwa (01-K2A_W01)
 2. Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczącej współczesnych zjawisk badanych przez nauki o kulturze, nauki o sztuce i literaturoznawstwo (01-K2A_W02)
 3. Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z zakresu nauk o kulturze, nauk o sztuce i literaturoznawstwa (01K-2A_U01)
 4. Student w innowacyjny sposób wykonywać zadania (także w nieprzewidywalnych warunkach) przez właściwy dobór źródeł i informacji, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, np. podczas prowadzenia debaty, udziału w debacie, w formie eseju (01K-2A_U02)
 5. Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (01K-2A_K01)

 

 

Treści kształcenia:

Znajomość historii, poetyki oraz tematyki współczesnych praktyk dokumentalistycznych. Omówienie praktyk dokumentalistycznych w kontekście takich zjawisk jak remediacja, hybrydyczność, partycypacja czy interaktywność.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (maksymalnie 2 nieobecności w semestrze)

Aktywne uczestnictwo w dyskusji (20% oceny)

Przygotowanie prezentacji (40% oceny)

Esej analityczny (40% oceny)

 

Metody kształcenia:

Konwersatorium

Prezentacje

Dyskusja

 

Literatura:

 1. Mirosław Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk – Słupsk 2004.
 2. Thomas Austin, Wilma de Jong (red.), Rethinking Documentary. New Perspectives, New Practices, New York 2008.
 3. „Panoptikum”, nr 12 (19) / 2013.
 4. Dagmara, Marcin Pieńkowski (red.), Metody dokumentalne w filmie, Łódź 2013.
 5. Brian Winston (red.), The Documentary Film Book, London 2013.
 6. Daniel Marcus, Selmin Kara (red.), Contemporary Documentary, London 2016.
 7. Erika Bolsom, Hila Pelg (red.), Documentary Across Disciplines, Cambridge 2016.
 8. Brian Winston, Gail Vanstone, Wang Chi, The Act of Documenting. Documentary Film in the 21st Century, New York 2017.
 9. Chris Atton (red.), The Routledge Companion to Alternative and Community Media, London 2019.
 10. Maciej Mrozowski, Przenikanie mediów. Ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego, Warszawa 2020.

 

(MGR, II rok) Współczesne praktyki dokumentalistyczne, dr Paweł Sołodki