Zgodnie z decyzją pani dziekan w terminie od 29 listopada 2021r. do 23 grudnia 2021r. nauczanie na wszystkich kierunkach Wydziału Filologicznego będzie prowadzone zdalnie. Szczegółowe informacje studenci otrzymają od wykładowców na każdym kursie.

Nauczanie zdalne od 29 listopada do 23 grudnia