O P I E K U N O W I E  I  ROKU:

STUDIÓW I STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

  • Kulturoznawstwo   – dr Piotr Olkusz
  • Twórcze pisanie  – dr Julia Dynkowska
  • Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznychdr Justyna Michalik-Tomala
  • Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnychdr Michał Pabiś
  • Nowe media i kultura cyfrowa   – dr Dominika Staszenko-Chojnacka

STUDIÓW II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2021/2022

  • Kultura i sztuka współczesna   – prof. Małgorzata Budzowska, dr Aleksandra Różalska
  • Media audiowizualne i kultura cyfrowa prof. Marcin Składanek
Opiekunowie I roku w roku akademickim 2021/2022