Poniżej znajduje się lista zajęć do wyboru. Prosimy pamiętać o konieczności wyboru zajęć zgodnie z poziomem studiów.