fot. Ha/Wa


dr Piotr Olkusz
Katedra Badań Kulturowych
📧

 

Zainteresowania naukoweCVKsiążki (redakcja i przekłady)Artykuły naukowe (najnowsze)Przekłady naukowe (wybór) Przekłady literackie (wybór)ProjektyInna działalność
 • Teatr francuski XVIII i XIX wieku
 • Społeczeństwo europejskie i narodziny nowoczesności
 • Współczesna inscenizacja
 • Dramaturgia współczesna
 • Studia magisterskie romanistyczne (UŁ)
 • Studia magisterskie kulturoznawcze (UŁ)
 • Studia doktoranckie (UŁ)
 • Od 2009 redaktor działu zagranicznego w miesięczniku „Dialog” (www.dialog-pismo.pl)
 • 2012-2013 Staż podoktorski w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Recepcja  twórczości  dramatycznej  Marivaux  w  Polsce  – źródło inspiracji i powody nieporozumień)
 • Od 2013 recenzent portalu „teatralny.pl” (www.teatralny.pl)
 • Od 2018 prowadzenie zajęć kursowych w Akademii Teatralnej w Warszawie (Reżyseria, Wiedza o Teatrze)
 • Monika Wąsik, Piotr Olkusz (wybór, redakcja i opracowanie) Antologia „Teatru Ludowego”, Officyna, Łódź 2018
 • Piotr Olkusz i Anna Galas-Kosil (redakcja) Struktura teatru a struktura spektaklu. Wpływ systemu organizacji instytucji na estetykę przedstawienia w wybranych krajach europejskich, Instytut Teatralny, Warszawa 2016
 • Urszula Aszyk, Piotr Olkusz (redakcja), Tak blisko i tak daleko, Księgarnia Akademicka Kraków 2012
 • Romain Rolland, Teatr Ludowy, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008 (przekład i opracowanie)
 • Patrice Pavis, Współczesna inscenizacja, PWN, Warszawa 2011 (przekład)
 • Zachodu wart wodewil „Dialog” 7-8/2020
 • Paradoks o konwencji: «Refleksje krytyczne» Jean-Baptiste’a Dubosa, „Pamiętnik Teatralny”, nr 1/2020
 • L’écriture à l’ombre de la scène: Écritures scéniques contemporaines en Pologne, „Pygmalion”, 9/2017-10/2018
 • Archipelag Marivaux: Wyspa niewolników – Wyspa rozumu – Kolonia, „Pamiętnik Teatralny nr 3/2017
 • Wyspa niewolników (edycja krytyczna i opracowanie dramatu Marivaux), „Pamiętnik Teatralny nr 3/2017.
 • Piotr Olkusz The Pope’s New Clothes: Jean Vilar’s Lay Religion and Popular Theatre, „Polish Theatre Journal”, nr 1-2/2017
 • Metteur en scène face à l’auteur contemporain. Quelques réflexions su un modèle collaboratif, Izabella Pluta (red.) Metteur en scène aujourd’hui. Identité artistique en question?, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2017
 • Żony Brutusa, „Dialog”, nr 3/2017
 • The forgotten art of interpretation? German and English influences and postdramatic tradition in Polish theatre since 2000 [w:] Zuzana Augustová, Jan Jiřík, Daniela Jobertová (red.) Horizonty evropského dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi, AMU, Praha 2016
 • Skuteczność teatru lokalnego, „Didaskalia”, nr 127-128/2015
 • Jacques Copeau, Do młodzieży, (zbiór korespondencji), przeł. Piotr Olkusz, „Performer” 9/2014
 • Jean Dasté Teatr i ryzyko, (uwagi o teatrze), przeł. Piotr Olkusz, „Performer” 9/2014
 • Patrice Pavis, Pisarstwo w Awinionie (2009): Dramatyczne, postdramatyczne czy postpostdramatyczne, „Dialog” nr 2/2010;
 • Denis Guénoun, Czy czytali państwo Rezę?, „Dialog” nr 2/2010
 • Georges Didi-Huberman, Uśmiech Gorgony, „Dialog” nr 1/2010
 • Patrice Pavis, Wolę mieszkać w Nowym Jorku, „Dialog” nr 9/2009
 • Pavol Koprda, Realizm magiczny Massimo Bontempellego [w:] Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne, pod red. J. Biedermanna, G. Gazdy, I. Hübner, WUŁ, Łódź 2007.
 • Jean-Pierre Sarrazac, Ipersona, odczytując na nowo „Kryzys postaci”, „Didaskalia”, kwiecień-maj 2007
 • Patrice Pavis, Wymiana czy interakcja, „Dialog”, nr 5-6, 2006
 • David Lescot, System Ponziego, „Dialog” nr 2, 2013
 • Joel Pommerat, Do wszystkich [w:] Niczym w teatrze, antologia nowych sztuk francuskich, Panga Pank, 2007
 • Remi de Vos, Pozwól, że coś ci powiem [w:] Niczym w teatrze, antologia nowych sztuk francuskich, Panga Pank, 2007
 • Patrice Pavis, Moje trzy siostry, „Dialog” nr 12, 2006
 • David Lescot, Mężczyzna, który zbankrutował [w:] Językowe światy – antologia tekstów francuskich, red. Małgorzata Sugiera, Akademicka 2004
 • Matéi Visniec, Paparazzi, czyli kronika nieudanego wschodu słońca [w:] Językowe światy…
 • Rozwój systemów organizacji teatrów w państwach UE (OPUS) UMO-2012/07/B/HS2/01485 (wykonawca)
 • Historia kultury popularnej w Polsce w I poł. XX w. z perspektywy transmedialnej (Sonata BIS) UMO-2012/07/E/HS2/03878 (wykonawca)
 • „Recepcja twórczości dramatycznej Marivaux w Polsce – źródło inspiracji i powody nieporozumień” , Staż podoktorski Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2012/04/S/HS2/00161 (kierownik)
 • Organizator Kursu Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu „Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem”: Copeau i jego młodzi uczniowie
 • Członek Zespołu sterującego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja Kultury Polskiej Za Granicą (promesa 2016) w roku 2015
 • Członek Zespołu sterującego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja Kultury Polskiej Za Granicą w roku 2014
 • Członek Kapituły VIII Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej (2015)
 • Członek Komisji Artystycznej Konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Klasyka Żywa” (2014)
 • Kurator Programu Awangarda i socrealizm. W 65 lat po powstaniu Teatru Nowego w Łodzi (2014)