Pracownicy i studenci Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych wezmą udział w opracowywaniu krajowej strategii rozwoju szkolnictwa branżowego dla przemysłów animacji filmowej i efektów specjalnych. Projekt realizowany jest przez łódzką firmę Momakin, a oprócz UŁ biorą w nim udział norweskie przedsiębiorstwo Trollfilm AS oraz Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji. Budżet przedsięwzięcia wynosi ponad 85 000 euro, finansowany jest w ramach tzw. funduszy norweskich.

Powstaje krajowa strategia kształcenia specjalistów animacji filmowej i efektów specjalnych