Studia magisterskie poświęcone przygotowaniu zawodowemu do promocji wydarzeń z szeroko pojętego sektora kultury. Program kształcenia realizowany jest w ścisłej współpracy z lokalnymi organizacjami, instytucjami kultury, kładziemy szczególny nacisk na rozwój indywidualnych zdolności oraz zainteresowań studentek i studentów w różnych obszarach: sztuki performatywne, sztuki wizualne, wystawiennictwo, działalność literacka i wydawnicza.

Program studiów

Zajęcia specjalności PROMOCJA SZTUKI rozpoczynają się od drugiego semestru. Przedmioty łączą się tematycznie w bloki realizowane przez dwa lata studiów:

– Blok kulturoznawczy obejmuje m.in. estetykę, antropologię kultury, filozofię kultury;

– Blok zarządzania i marketingu sztuki obejmuje m.in. PR dla sztuki, finansowanie w sektorze kultury, marketing sztuki, zarządzanie projektami;

– Blok operacyjny obejmuje m.in. organizację i finansowanie produkcji filmowej, muzeum w XXI wieku, rynek wydawniczy w Polsce oraz interdyscyplinarne projekty artystyczne;
– Blok zajęć do wyboru – 90 godzin.

Kwalifikacje

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach kultury oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu promocji wydarzeń kulturalnych, organizacji. Kształcimy organizatorów wydarzeń artystycznych, producentów, kuratorów i organizatorów interdyscyplinarnych wydarzeń artystycznych (festiwali, koncertów, wystaw, widowisk), a także animatorów kultury, krytyków artystycznych.