WYBÓR SPECJALIZACJI NA STUDIACH LICENCJACKICH: FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O KULTURZE AUDIOWIZUALNEJ (I ROK)

sem. letni 2020/21

Rejestracja prowadzona jest w systemie USOS i polega na zapisaniu się studenta na przedmiot reprezentujący daną specjalizację filmoznawczą. Każdy student może wybrać tylko 1 specjalizację.

Termin: 11.01.2021 od godz. 20.00  – 14.01. do godz. 23.59

Kod rejestracji:  01-FL-L-20/21-1L-S

Rejestracja odbywa się przez stronę https://usosweb.uni.lodz.pl

 Limit: 14

Opis rejestracji:  Wydz. Filologiczny. Filmoznawstwo, I rok, rejestracja na specjalizacje L-20/21, Specjalizacja jedna z trzech:

1) Scenariopisarstwo
poprzez wybór przedmiotu: Klasyka dramatu europejskiego, prowadzący: dr M. Budzowska

2) Krytyka filmowa i promocja kultury filmowej
poprzez wybór przedmiotu: Kultura filmowa Łodzi, dr E. Ciszewska

3) Telewizja i wideo w dobie Internetu
poprzez wybór przedmiotu: Systemy medialne na świecie i rynek medialny w Polsce, mgr E. Sowiński

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych, po zakończeniu rejestracji proszę zgłosić się do p. Doroty Prasalskiej z dziekanatu, odpowiedzialnej za zapisy na zajęcia w systemie USOS.

 

WYBÓR SPECJALNOŚCI NA STUDIACH MAGISTERSKICH: KULTUROZNAWSTWO (I ROK)

sem. letni 2020/21

Rejestracja na specjalności prowadzona jest w systemie USOS i polega na zapisaniu się studenta na tzw. przedmiot flagowy reprezentujący daną specjalność. Student może wybierać tylko 1 specjalność.

Termin:  13.01.2021 od godz. 20.00  do 15.01. do godz. 23.59.

Kod rejestracji:  01-KULT-L-20/21-1M-S

Rejestracja odbywa się przez stronę https://usosweb.uni.lodz.pl i polega na wybraniu jednego z poniższych przedmiotów:

Filmoznawstwo:     Współczesne teorie filmu

Nowe media:           Cyfrowa humanistyka

Promocja sztuki:     Sztuka w przestrzeni publicznej

Twórcze pisanie:     Pisarstwo artystyczne i użytkowe

 

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych, po zakończeniu rejestracji, tj. 16.01., proszę napisać do p. Doroty Prasalskiej z dziekanatu, odpowiedzialnej za zapisy na zajęcia w systemie USOS.