studia magisterskie / specjalność na kierunku kulturoznawstwo
Teatr w kulturze współczesnej – dlaczego?

Żadna inna sztuka nie wytwarza równie silnych więzi ze społeczeństwem, jak teatr. Ze względu na ulotność przedstawienia istnieje przede wszystkim dzięki dyskusjom, jakie wywołuje i zmianom, do których prowadzi. To właśnie szukając tych bliskich relacji z widzami, teatr tak bardzo w ostatnim czasie się zmienił: jest w historycznych gmachach, ale i w nowych przestrzeniach, często w ogóle nie kojarzonych ze sztuką. Dyskutuje z tradycją i odwołuje się do wspólnych wartości, ale i nieustannie domaga się odkrywania nowych tożsamości.

Specjalność „Teatr w kulturze współczesnej” (w ramach kulturoznawstwa) poświęcona jest refleksji na temat miejsca i roli teatru w dzisiejszym społeczeństwie. Ujęcie historyczne zostaje na nich zastąpione skoncentrowaniem uwagi na bieżących przemianach sztuk widowiskowych: teatr musi być dziś rozumiany bardzo szeroko, bowiem nie tylko kontynuuje swoje tradycje, ale także poszukuje nowych środków ekspresji i nowych form do efektywnej i konstruktywnej dyskusji z widzem. Teatr wkracza dziś do innych sztuk (często w postaci performansu), służy edukacji i rozwiązywaniom problemów społecznych, jest sposobem na szybki komentarz polityczny, wielokrotnie okazuje się celną diagnozą bolączek nowoczesności.

Teatr w kulturze – dla kogo?

Specjalność „Teatr w kulturze współczesnej” powstała z myślą o absolwentach studiów licencjackich na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych i artystycznych. Ma ona przygotowywać do pracy w teatrach i ośrodkach prowadzących działalność artystyczno-społeczną, instytucjach kultury, mediach, działach kultury jednostek administracyjnych.

Zajęcia w ramach specjalności „Teatr w kulturze współczesnej” koncentrują się na trzech obszarach:

  • Teatr jako sztuka nieustannie poszukująca (teatr tańca i ruchu, współczesne techniki aktorskie, dramat i teksty dla teatru, ciało w teatrze, interdyscyplinarne projekty artystyczne…)
  • Teatr wobec wyzwań społecznych (teatr i studia miejskie, teatr mniejszości kulturowych i społecznych, teatr i edukacja…)
  • Teatr między lokalnością a globalizacją (konteksty performatywności, teatr w kulturach pozaeuropejskich, estetyki teatrów Wschodu…)
Program studiów

Zajęcia specjalności „Teatr w kulturze współczesnej” rozpoczynają się od drugiego semestru i obejmują – odpowiednio – 210, 210 i 180 godzin zajęć (w tym 90 godzin zajęć fakultatywnych, praktyki zawodowe i seminarium magisterskie).