Dr Elżbieta Ostrowska z Uniwersytetu Alberty w Kanadzie otrzymała grant na realizację projektu „Transnarodowe kino Agnieszki Holland”. Projekt będzie realizowany w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych IKW. Celem badań jest analiza filmowej i telewizyjnej twórczości polskiej reżyserki w perspektywie wyznaczanej przez trzy kierunki współczesnych badań nad filmem i mediami: teorię autorstwa filmowego i medialnego, koncepcję transnarodowego kina i mediów oraz feminizm i związane z nim globalne kino kobiet.

W wyniku projektu powstanie pierwsza w języku angielskim monografia twórczości Agnieszki Holland oraz dwa naukowe artykuły opublikowane w recenzowanych międzynarodowych czasopismach. Budżet projektu wynosi 703 841 złotych.

Na temat badań dr Ostrowskiej wypowiedziała się też sama reżyserka: https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/a-holland-o-projekcie-unilodz-ciesze-sie-z-tych-badan

Transnarodowe kino Agnieszki Holland – projekt badawczy dr Elżbiety Ostrowskiej