Celem projektu jest analiza filmowej i telewizyjnej twórczości Agnieszki Holland w perspektywie wyznaczanej przez trzy kierunki współczesnych badań nad filmem i mediami: teorię autorstwa filmowego i medialnego, koncepcję transnarodowego kina i mediów oraz feminizm i globalne kino kobiet. Agnieszka Holland zaczynała swą karierę filmową jako zaangażowana politycznie twórczyni „kina moralnego niepokoju”, później kontynuowała ją w obszarze europejskiego i transnarodowego kina artystycznego, by wreszcie spróbować (z powodzeniem) sił w wysokobudżetowych hollywoodzkich projektach filmowych i serialach produkowanych przez globalne platformy telewizyjne. Po 1989 roku na powrót angażuje się w polskie życie filmowe i polityczne. Jeśli mówimy dzisiaj o globalizacji współczesnego kina, Agnieszka Holland reprezentuje tę tendencję w sposób doskonały.

Efektem realizacji projektu będzie pierwsza w języku angielskim monografia twórczości Agnieszki Holland.

 

Otwarcie wystawy “Twarze Agnieszki Holland” w Muzeum Kinematografii w Łodzi, 15 listopada, 2013 roku. Fot. Anna Michalska

 

Kierownik projektu:

Dr Elżbieta Ostrowska

Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1988-2004 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ. W latach 2005-2021 – Associate Lecturer w Department of English and Film Studies Uniwersytetu Alberty w Kanadzie. Odbyła staże naukowe w Uniwersytecie Jagiellońskim, University of Reading i University of Sussex (Wlk. Brytania). Wykładała w University of Pittsburgh, University of Oxford, University of Princeton. Opublikowała między innymi The Cinematic Bodies of Eastern Europe and Russia (współredakcja z Ewą Mazierską i Matildą Mroz (Edinburgh University Press 2016) Women in Polish Cinema (współautorstwo z Ewą Mazierską, Berghahn Books, 2006), The Cinema of Roman Polanski: Dark Spaces of the World (współredakcja z Johnem Orrem, Wallflower, 2006), The Cinema of Andrzej Wajda: The Art of Irony and Defiance (współredakcja z Johnem Orrem, Wallflower, 2003), Przestrzeń filmowa (Rabid, 2000). Jej artykuły ukazały się między innymi w Slavic Review, Studies in European Cinema, Studies in Eastern European Cinema Holocaust and Genocide Studies, and Feminist Encounters.

 

Publikacje Elżbiety Ostrowskiej na temat twórczości Agnieszki Holland:

‘I will wash it out’: Holocaust Reconciliation in Agnieszka Holland’s 2011 Film In Darkness,
 „Holocaust and Genocide Studies, 2015, vol. 29, nr 1, ss. 57-75.

Agnieszka Holland’s Transnational Nomadism, [w:] Polish Cinema in the International Context, red. Michael Goddard, Ewa Mazierska, Rochester: Rochester University Press, 2014.

Kto polubi Mary Lennox? Tajemniczy ogród Agnieszki Holland i współczesne kino familijne, „Kwartalnik Filmowy”, 2015, nr 81, ss. 52-68.

Dziedziczka Williama Wylera i Plac Waszyngtona Agnieszki Holland – powtórzenia i innowacje, [w:] Adaptacje literatury amerykańskiej, red. Rafał Syska, Kraków: Ekrany 2011, ss. 71-86.

Agnieszka Holland – a Sceptic, [w:] Ewa Mazierska, Elżbieta Ostrowska, Women in Polish Cinema, Oxford, New York: Berghahn Press, 2006.

Asystent naukowy:

Mgr Jarosław Grzechowiak

Filmoznawca i historyk filmu polskiego. Absolwent kulturoznawstwa (specjalność: filmoznawstwo i wiedza o mediach) na Uniwersytecie Łódzkim oraz socjologii (specjalizacja: Komunikacja Zintegrowana – Reklama, Public Relations, Branding) w Collegium Civitas. Doktorant Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Filmoteki Narodowej-Instytutu Audiowizualnego. Współautor publikacji na temat historii filmu polskiego – m.in. Musi zostać rysa. Przewodnik po twórczości Janusza Morgensterna (2012), Kultura filmowa współczesnej Łodzi (2016), Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe (2018) oraz artykułów publikowanych w „Kinie” i „Kwartalniku Filmowym”. Wykonawca w grancie Narodowego Centrum Nauki Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989: ogólnokrajowe ramy instytucjonalne i lokalne studium projektu. Kierownik grantu naukowego PRELUDIUM Kino polskich „zespołów partyjnych” w latach 1977-1991.

 

Realizacja projektu:

  • 01-03.12.2021 – “To Kill a Priest: “Righteous Anger” in Spoor (2017) by Agnieszka Holland”, 52nd Annual ASEEES Convention
  • „Duma i uprzedzenie – krytyczne dyslokacje filmu «Zabić księdza» Agnieszki Holland”, Kwartalnik Filmowy, (116), s. 146-170. doi: 10.36744/kf.918.

    https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/918

Projekt badawczy finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, nr 2020/37/K/HS2/02327