Studia II stopnia (magisterskie)

Program studiów nastawiony jest na rozwijanie kreatywności. Dominują w nim zajęcia warsztatowe, przygotowujące do tworzenia różnych form literackich i użytkowych, a także przekładu artystycznego. Wykładowcy doceniają wrażliwość i indywidualizm studentów.

· Zajęcia warsztatowe prowadzone przez praktyków.

· Zmieniające się co semestr zajęcia fakultatywne o tematyce literackiej, filmowej, teatralnej czy dziennikarskiej.

· Studenci aktywnie uczestniczą w organizacji spotkań autorskich i projektów literackich, poznają specyfikę lokalnych organizacji zajmujących się kulturą.

· W ramach praktyk studenci twórczego pisania uczą się zawodu w różnych instytucjach kultury (redakcje gazet i portali internetowych, wydawnictwa, agencje PR, obsługa festiwali literackich).

· Twórcza praca magisterska w formie scenariusza, opowiadania czy reportażu.

· Studia przygotowują do zawodu literata, dziennikarza, publicysty, autora opracowań i ekspertyz z dziedziny kultury, rzecznika prasowego, twórcy pracującego dla mediów.

Przedmioty na twórczym pisaniu na kulturoznawstwie:

I semestr: Estetyka (W), Metody badań kulturoznawczych (W), Teorie procesu twórczego (W), Główne nurty kultury XX i XXI w. (K), Pisarstwo artystyczne i użytkowe (K), Warsztaty kreatywności – techniki performatywne (K), Seminarium magisterskie, WF.

II semestr: Filozofia kultury (W), Antropologia kultury (W), Estetyka literatury (K), Ponowoczesne praktyki artystyczne i użytkowe (K), Praktyka i teoria przekładu artystycznego (K), Recycling literacki – warsztaty (K), Seminarium magisterskie.

III semestr: Praktyki kulturowe (K), Antropologia literatury (W, K), Literatura najnowsza w Polsce i na świecie (K), Kreacja przekazu wielotworzywowego (K), Komunikacja międzykulturowa (K), Seminarium magisterskie, Język obcy.

IV semestr: Pragmatyka języka (K), Seminarium magisterskie.