Dyrektor Instytutu:
dr hab., prof. UŁ Piotr Sitarski

Z-ca Dyrektora Instytutu:
dr hab. Agnieszka Gawron

Kierownik Katedry Teorii Literatury:
dr hab., prof. UŁ Agnieszka Izdebska

Kierownik Katedry Dramatu i Teatru:
prof. dr hab. Małgorzata Leyko

Kierownik Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych:
dr hab., prof. UŁ Piotr Sitarski

Kierownik Katedry Badań Kulturowych:
dr hab. prof. UŁ Dorota Golańska

Kierownik Katedry Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej:
prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński

Koordynatorka programów międzynarodowych:
dr hab., prof. UŁ Karolina Prykowska – Michalak