STUDIA LICENCJACKIE (sem. zimowy 2020/21)

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MODUŁÓW

Kierunek: kulturoznawstwo studia I stopnia III rok

Student/Studentka powinien/na wybrać trzy zajęcia fakultatywne  z modułów zaplanowanych dla swojego roku. Nie ma obowiązku wybierania zajęć tylko z jednego modułu. Należy dokonywać rejestracji przez system USOS, wybierając spośród poniższych propozycji.

Termin:  12.10.2020 od godz. 20:00 do 13.10.2020 do godz. 23:59
Kod rejestracji: 01-KULT-Z20/21-M-3L
Jeśli nie zaznaczono inaczej, limit miejsc: 9

1) Humanistyka cyfrowa

 • Narzędzia cyfrowe w humanistyce – dr Ł. Biskupski

2) Korespondencja sztuk

 • Literatura a sztuki wizualne – prof. A. Izdebska
 • Od tekstów w muzeum do muzeum tekstów – dr L. Karczewski
 • Praktyki kuratorskie w sztuce współczesnej (zaj. łączone z NM, limit dla kulturoznawstwa 8) – prof. R. Kluszczyński

3) Kategorie estetyczne

 • Architektura, fotografia i film. Estetyka przestrzeni filmowej – dr hab. A. Rejniak-Majewska
 • Gatunki filmu fabularnego –  dr E. Ciszewska, zaj. łączone z II r. F. specj. scenariopisarstwo (limit dla kulturoznawstwa 8)

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

studia licencjackie: kulturoznawstwo (II rok), filmoznawstwo (III rok), nowe media i kultura cyfrowa (III rok), produkcja teatralna i organizacja widowisk (II i III rok), twórcze pisanie (II rok) – według siatek kierunków; zapisy na zajęcia fakultatywne dla I roku twórczego pisania organizują online przedstawiciele Katedry Teorii Literatury poza systemem USOS.

Rejestracja przez system USOS
Termin:   15.10.2020 od godz. 20:00 do 16.10.2020 do godz. 23:59
Kod rejestracji: 01-IKW-Z-20/21-B-LIC

Student/ka może wybrać jako zajęcia fakultatywne dowolne przedmioty spośród poniższych propozycji IKW:

Maksymalna ilość osób w grupie (łącznie z kulturoznawstwem III rok to 30 osób)

 • Święta i festiwale w kulturze (zajęcia łączone z III r. Produkcji teatralnej) – limit miejsc: po 5 w 2 grupach – mgr E. Godziszewska
 • Emigracja to stan umysłu. Rozważania o tożsamości,pamięci i tęsknocie w twórczości  emigrantów  (literatura, teatr, film) – dr J. Podolska (limit: 25)
 • Green filming. Zrównoważony rozwój w produkcji filmowej – dr M. Pabiś-Orzeszyna (limit: 25)
 • Narzędzia cyfrowe w humanistyce – dr Ł. Biskupski (limit: 15)
 • Literatura a sztuki wizualne – prof. A. Izdebska (limit: 15)
 • Od tekstów w muzeum do muzeum tekstów – dr L. Karczewski (limit: 15)
 • Praktyki kuratorskie w sztuce współczesnej (zaj. łączone z NM, limit 5) – prof. R. Kluszczyński
 • Architektura, fotografia i film. Estetyka przestrzeni filmowej – dr hab. A. Rejniak-Majewska (limit: 15)
 • Gatunki filmu fabularnego – dr E. Ciszewska, łączone z 2 r, specj. scenariopisarstwo (limit: 5)

 

KULTUROZNAWSTWO, STUDIA MAGISTERSKIE (sem. zimowy 2020/21)

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Dla I roku zajęcia w ramach modułu DYSKURSY KULTURY

Student/ka wybiera 1 z 3 poniższych propozycji:

Limit miejsc: 20

   • prof. D. Szajnert Kultura i getto – od przestrzeni historycznych do metafory.
   • dr T. Załuski, Kultura nowego kapitalizmu
   • prof. A. Rejniak-Majewska,  Współczesna sfera publiczna – pojęcia, koncepcje, problemy .

    

   Zapisy na zajęcia odbędą się online (ale nie przez USOS) w dniu 12 października (poniedziałek) od godziny 12.00, za pomocą tego LINKU. Zapisy zakończą się w środę 14 października o godzinie 20.00.

 

Dla II roku:

Rejestracja przez system USOS.
Termin: 15.10.2020 od godz. 20:00 do 16.10.2020 do godziny 23:59
Kod rejestracji: 01-IKW-Z-20/21-B-MGR
Limit miejsc: 20

 

   • Feministyczny dokument filmowy – dr D. Rode
   • Praktyki autobiograficzne – dr A. Ciarkowska

 

Studenci II roku mogą także wybrać zajęcia proponowane dla roku I, ale po zakończeniu rejestracji dla roku I, i za zgodą prowadzących.

 

Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące oferty zajęć fakultatywnych znajdują się na stronie http://ikw.uni.lodz.pl/ w zakładce: Dla Studentów/Wybór zajęć.

Sylabusy zajęć do wyboru (modułowych i fakultatywnych) znajdują się na stronie ikw.uni.lodz.pl w zakładce Dla Studentów/Opis zajęć do wyboru

Zajęcia należy wybierać zgodnie z własnym stopniem studiów. Nie będą zaliczane fakultety z I poziomu studiów studentom studiów magisterskich (II stopień) i odwrotnie.

Przed zapisem prosimy o uważne sprawdzenie, czy wybrane zajęcia nie pokrywają się w planie z zajęciami obowiązkowymi

Niezbędna jest obecność podczas pierwszych dwóch zajęć (dotyczy również zajęć prowadzonych zdalnie), gdy prowadzący dokonuje korekty listy uczestników. W przypadku nieobecności student zostaje wykreślony z listy uczestników. Ostateczną listę przygotowuje prowadzący i przesyła do sekretariatu do 2 listopada.

W przypadku, gdy wybrany przez studenta fakultet zostanie odwołany student ma możliwość zapisania się na inny fakultet. Po drugim tygodniu semestru zostanie ogłoszona lista fakultetów odwołanych z powodu zbyt małej ilości uczestników. Po korektach, liczba uczestników zajęć fakultatywnych nie powinna liczyć więcej, niż 30 uczestników.

Każdy student ma obowiązek sprawdzić w swoim USOSie, czy jest przypisany do właściwych zajęć, w przypadku zaistnienia błędu, natychmiast należy zgłosić taką informację prowadzącemu; po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej dziekanat nie będzie rozpatrywał zgłoszeń w sprawie niezgodności pomiędzy wpisanymi i rzeczywiście realizowanymi fakultetami.

Studentowi, który zrezygnował z udziału w zajęciach fakultatywnych po dokonaniu zapisu, prowadzący wpisuje w USOSie formułę „n/zal”. Student zobowiązany jest w takim przypadku do płatnego powtarzania przedmiotu.

Każdy student ma prawo zaliczyć/przepisać (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach) w toku całych studiów jako przedmioty fakultatywne na poziomie licencjackim maksymalnie trzy, na poziomie magisterskim dwa przedmioty z innego kierunku studiów/ specjalności (także prowadzone na innym wydziale UŁ lub w innej uczelni), o ile:

   1. a) otrzyma zgodę wykładowcy prowadzącego dany przedmiot i dyrektora IKW,
   2. b) dopełni wszelkich formalności nie później niż w trzecim tygodniu trwania semestru,
   3. c) zaakceptuje zasadę, iż każdy przedmiot zaliczony poza macierzystym kierunkiem posiada wartość przypisaną zajęciom fakultatywnym na kulturoznawstwie (zależnie od roku studiów i realizowanej siatki zajęć).

 

 

Zapisy na seminaria licencjackie

Wszyscy studenci III roku powinni zapisać się na seminaria licencjackie najpóźniej do 15 października 2020, godz. 20.00, wtedy listy zostaną zamknięte. W razie niepewności lub niejasności prosimy kontaktować się z wykładowcami prowadzącymi seminaria.

Zapisy rozpoczną się w poniedziałek 12 października 2020 o godzinie 18.00.

 

Zapisywać można się tutaj:

Kulturoznawstwo

Filmoznawstwo

Nowe media i kultura cyfrowa

Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych

UWAGA: dostęp do dokumentów możliwy jest po zalogowaniu się na nowe konta studenckie (adresy z końcówką edu.uni.lodz.pl).

 

Pod tym linkiem znajdą Państwo wydziałowe wytyczne dotyczące przygotowania pracy:

http://filolog.uni.lodz.pl/?page_id=17100&doing_wp_cron=1600431471.8827400207519531250000

 

Tu natomiast znajdują się zasady redagowania prac:

http://ikw.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/08/zasady_redagowania_prac.pdf