W zakładce dla studentów/specjalności i specjalizacje udostępniono informację dotyczącą zasad wyboru specjalizacji przez studentów II roku nowych mediów i kultury cyfrowej w sem. zimowym 2022/23.

Zapisy na specjalizacje w sem. zimowym 2022/23 – nowe media i kultura cyfrowa II rok