Z wielkim żalem żegnamy prof. Andrzeja Zalewskiego, wybitnego polskiego filmoznawcę i filozofa. Prof. Zalewski zajmował się fenomenologią, napisał też wiele ważnych i oryginalnych prac dotyczących filmu i mediów (między innymi książki Strategiczna dezorientacja, Film i nie tylko oraz liczne artykuły). Łączył w nich głęboką świadomość filozoficzną i umiejętność błyskotliwego teoretyzowania z erudycją i talentem interpretacyjnym. Pracował w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ w latach 1994-2004, a potem – w Katedrze Filozofii Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. Wielu z nas pamięta go i wiele mu zawdzięcza.

Zmarł prof. Andrzej Zalewski