Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 28.08.2020 roku zmarł

Profesor dr hab. Grzegorz Gazda

Był długoletnim dyrektorem Instytutu  Kultury Współczesnej UŁ, kierownikiem Katedry Teorii Literatury, redaktorem naczelnym „Zagadnień Rodzajów Literackich”, członkiem Polskiej Akademii Nauk, członkiem kapituły Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego, Pierwszego Rektora UŁ.

Pan Profesor był literaturoznawcą, ale przede wszystkim humanistą o szerokich zainteresowaniach, namiętnym czytelnikiem książek.

 

Odszedł nagle, w pełni sił i intelektualnej aktywności, choć nam, którzy go znaliśmy, wydawało się, że będzie zawsze siedział w swoim fotelu, ze stosem książek obok, tych nowych i tych do przeczytania raz jeszcze.

Odszedł Prof. Grzegorz Gazda