Katedra Teorii Literatury

Katedra Teorii Literatury

Od siedemdziesięciu lat podstawę badań pracowników Katedry Teorii Literatury stanowi poetyka (teoretyczna i praktyczna), która łączona jest z różnymi metodami i narzędziami badawczymi.

Katedra Dramatu i Teatru

Katedra Dramatu i Teatru

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry Dramatu i Teatru obejmują dwie podstawowe dziedziny teatrologii – historię oraz teorię dramatu i teatru.

Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych

Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych

Działająca na Uniwersytecie Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych jest najstarszym w Polsce uniwersyteckim ośrodkiem badań filmoznawczych.

Katedra Badań Kulturowych

Katedra Badań Kulturowych

Działalność badawcza zespołu Katedry Badań Kulturowych wpisuje się w dwie dyscypliny naukowe – nauki o sztuce oraz nauki o kulturze i religii.

Katedra Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej

Katedra Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej

Pracownikami katedry są specjaliści wykorzystujący w działalności zawodowej wszechstronną znajomość zagadnień związanych z nowymi mediami i ich aktywną obecnością we współczesnej kulturze.

Rekrutacja 2020/21

Wybierasz się na studia? Poznaj kierunki z oferty Instytutu Kultury Współczesnej UŁ.

Zobacz więcej

Aktualności